Przeglądasz: Aktualności

Informacje na temat najnowszych trendów, wydarzeń i innowacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Analizy zmian klimatycznych, inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, a także działania firm w obszarze równości i sprawiedliwości społecznej. Sekcja ta omawia również rozwój rynku finansów ESG, jak i zawiera informacje o technologicznych innowacjach wspierających zrównoważony rozwój oraz startupach przyczyniających się do ekologicznych zmian w różnych sektorach.