Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP GRID Warsaw, podkreśla kluczową rolę bioróżnorodności w gospodarce oraz adaptacji do zmian klimatycznych. – Bioróżnorodność, która jest określana na różnych poziomach, na poziomie gatunkowym, genowym i ekosystemów przyrodniczych, jest w zasadzie źródłem surowca dla wielu branż – komentuje.

Zwraca także uwagę na nieodzowność obecności wody w procesach gospodarczych i technologicznych. W miastach ekosystemy przyrodnicze pomagają zatrzymywać wodę i obniżać temperaturę, co jest istotne dla adaptacji do zmian klimatu. Maria Andrzejewska zauważa, że ochrona zasobów przyrodniczych jest nam bardzo potrzebna do tego, aby jednostki nadal mogły spokojnie funkcjonować w zmieniającym się klimacie oraz podkreśla znaczenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle.

Dyrektor UNEP GRID Warsaw zwraca uwagę na znaczenie zdrowych ekosystemów miejskich, które nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale także pełnią kluczowe funkcje w adaptacji i mitygacji zmian klimatycznych. Przykładem jest park nad rzeką Łyną w Lidzbarku Warmińskim. – Park przynosi roczne korzyści warte 1,5 miliona złotych, w tym jest to pochłanianie dwutlenku węgla i zanieczyszczeń oraz produkcja tlenu – podkreśla.

Sprawdź też: