Przeglądasz: Finanse i inwestycje

Informacje o tym, jak inwestycje ESG wpływają na rynek, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze. Sekcja porusza kwestie związane z zielonymi obligacjami, funduszami zrównoważonymi oraz wpływem standardów ESG na decyzje inwestycyjne.

Standardy SASB stanowią zbiór branżowych wytycznych służących do raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju. Mogą mieć istotny wpływ na decyzje finansowe. Standardy…