Przeglądasz: Środowisko

Artykuły i analizy dotyczące zmian klimatycznych, zrównoważonej produkcji i konsumpcji, oraz innowacji w dziedzinie ochrony środowiska. Omawiane są tutaj strategie i praktyki redukcji emisji, zachowanie bioróżnorodności oraz zarządzanie zasobami naturalnymi. Sekcja ta bada również rozwój zielonych technologii i ich wpływ na przemysł oraz ekonomię.

Rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za analizowanie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego oraz walka z greenwashingiem to jedne z największych wyzwań,…