O Nas

KOMPAS ESG to unikalna inicjatywa informacyjno-edukacyjna wspierająca biznes w zrównoważonej transformacji i realizacji strategii ESG, która jest podstawą tworzenia ratingów oraz ocen poza finansowych przedsiębiorstw.

Jesteśmy platformą dialogu, wymiany doświadczeń, promujemy dobre praktyki.

Reprezentujemy interesy firm działających w Polsce na arenie międzynarodowej w Brukseli, integrujemy liderów zmian, którzy chcą budować przewagi konkurencyjne swoich organizacji w oparciu o zrównoważony rozwój.

Zrzeszamy przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, spółki giełdowe, duże firmy, ale i MŚP – sektor współpracujący z przedsiębiorstwami, dla których ESG (Environmental, Social, Governance) jest kluczowy przy wyborze biznesowych partnerów.