Przeglądasz: BAZA WIEDZY

NFRD to dyrektywa Unii Europejskiej, która wprowadziła wymogi dotyczące raportowania informacji niefinansowych przez niektóre duże przedsiębiorstwa. Celem NFRD jest zwiększenie wiedzy na temat wpływu przedsiębiorstw na…

Czynniki ESG (Environmental, Social, and Governance) odnoszą się do kluczowych aspektów działania danych organizacji, które powinny być brane przy budowaniu i realizacji strategii rozwoju firmy…

Nie tylko dlatego, że w oparciu o ESG tworzone będą raporty niefinansowe pokazujące, jak działalność firmy wpływa na środowisko, społeczeństwo i realizację postulatów interesariuszy. Od skutecznie…

ESG składa się z trzech głównych obszarów: środowiska (environmental), społecznego (social) oraz zarządzania (governance). Dbałość o te trzy obszary ESG ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia biznesu…