Przeglądasz: Zarządzanie

W tej części serwisu znajdują się analizy i dyskusje na temat praktyk zarządczych, które wpływają na zrównoważony rozwój i etyczną postawę firm. Obejmuje to tematykę zarządzania ryzykiem, przejrzystości korporacyjnej, etyki w biznesie oraz wprowadzania standardów ESG w strategiach firm. Poruszamy również kwestie związane z roli liderów biznesu w promowaniu zrównoważonego rozwoju i reagowaniu na wyzwania.

Czym są Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)? Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) to nowe ramy regulacyjne wprowadzone w…

Co to jest EMAS? EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) to europejski system zarządzania środowiskowego i audytu, skierowany zarówno do przedsiębiorstw,…

Czym jest EFRAG? Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) została utworzona w 2001 roku jako niezależna instytucja prywatna z…

Audyt etyczny jest praktycznym narzędziem wspierającym wewnętrzne zarządzanie firmą. Pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z etyką oraz na ocenę…