Dr Tessy Ojo, dyrektorka The Diana Award, podkreśla ogromną rolę, jaką biznes odgrywa w nowoczesnym społeczeństwie. – Nasz świat jest aktualnie tak skonstruowany, że nowoczesne firmy mają trzy kluczowe obowiązki: chronić, zapewniać i angażować – mówi. Przedsiębiorstwa muszą chronić dane i technologię, ale przede wszystkim swoich pracowników, ponieważ “istnieje ludzki koszt technologii”.

Dr Ojo zachęca firmy do tworzenia polityk sprzyjających zdrowiu psychicznemu i równowadze między pracą a życiem rodzinnym. – Aż 50% dzieci doświadcza cyberprzemocy, co wynika z braku obecności rodziców w domu – dodaje. Jej zdaniem firmy powinny także zapewniać, że pracownicy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, ponieważ nie możemy budować społeczeństwa, gdy wszyscy są zamknięci w pracy.

Strategie ESG powinny skupiać się na ludziach i społecznościach. – ESG to więcej niż klimat i zarządzanie. To ludzie, zarówno pracownicy, jak i przyszłe pokolenia – podkreśla dr Tessy Ojo. Technologia odgrywa ogromną rolę w naszym życiu i musi być bezpieczna dla ludzi. – W biznesie nie chodzi tylko o świadczenie usług, ale o zapewnienie, że są one odpowiednie i nie szkodzą ludziom – mówi. – Ludzie muszą zawsze być w centrum wszystkiego, co robimy – podsumowuje swoje podejście do biznesu dyrektorka The Diana Award.

Sprawdź też: