Grupa LEGO ogłosiła, że od tego roku zacznie powiązywać część premii dla wszystkich pracowników etatowych z celami redukcji emisji. To krok w ramach strategii firmy mającej na celu osiągnięcie celów klimatycznych.

Ogłoszenie następuje po uruchomieniu przez Grupę LEGO serii zobowiązań związanych z klimatem w zeszłym roku, w tym zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku, jak również współpracy z inicjatywą Science Based Targets (SBTi) w celu redukcji emisji obejmujących emisje Scope 1 i 2, a także emisje Scope 3 w łańcuchu dostaw. Ponadto firma zainwestuje ponad 1,4 miliarda dolarów w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska w ciągu najbliższych trzech lat.

ESG w LEGO to cele pracowników

LEGO zobowiązała się do dodania wskaźnika KPI dotyczącego emisji w wynagrodzeniach kadry kierowniczej w 2024 r., a także do wdrożenia polityk odpowiedzialnych podróży — w celu ograniczenia podróży pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych podróży lotniczych.

Sprawdź też: Czynniki ESG

W ramach zaktualizowanego programu zarządzania wynikami Grupa LEGO wprowadziła nowy wskaźnik KPI, mierzący emisje z fabryk, sklepów i biur, a także emisje Scope 3 związane z podróżami służbowymi. Emisje są mierzone w stosunku do liczby wyprodukowanych klocków, co stanowi miarę intensywności.

Mamy ambitny cel, aby do 2032 r. zredukować nasze emisje o 37% i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r.

podaje Grupa LEGO w komunikacie

Firma przekonuje, że aby pozostać na właściwej drodze, od 2024 r. procent programu zarządzania wynikami dla premii pracowniczych będzie powiązany z rocznymi emisjami. “Gdy podejmujemy kroki w celu zmniejszenia wpływu na środowisko we wszystkich obszarach naszej działalności, zarobki wzrosną” — informuje.

Grupa podała też, że zamierza rozszerzyć wskaźnik KPI, aby obejmował emisje Scope 3. Emisje Scope 3, czyli te pochodzące z łańcucha wartości, poza bezpośrednią kontrolą firmy, stanowią ok. 98% śladu węglowego LEGO.