Autor: Anna Jasińska

System certyfikacji B Corp (Benefit Corporation) to prestiżowa forma weryfikacji, która ocenia firmy pod kątem ich wpływu społecznego i środowiskowego. Aby uzyskać certyfikację B Corp, firma musi spełnić wysokie standardy odpowiedzialności społecznej, przejrzystości oraz ogólnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Certyfikacja ta integruje podejście ESG, koncentrując się na długoterminowym tworzeniu wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale dla wszystkich zainteresowanych stron — w tym pracowników, społeczności, dostawców i środowiska. Najważniejsze aspekty, na których skupia się system certyfikacji B Corp, to: Certyfikacja B Corp ma duże znaczenie Certyfikacja B Corp przyczynia się do promowania bardziej zrównoważonej i inkluzywnej gospodarki, zachęcając firmy do…

Czytaj całość

Technologiczni giganci Google, Meta, Microsoft i Salesforce ogłosili uruchomienie Koalicji Symbioza. To nowa współpraca w ramach zaawansowanego zobowiązania rynkowego, mająca na celu wspieranie rozwoju i wzrostu rynku pochłaniania dwutlenku węgla na bazie naturalnej — z łącznym zobowiązaniem do zawarcia umów na zakup do 20 milionów ton kredytów pochłaniania węgla na bazie naturalnej. Koalicja ma na celu wysłanie silnego sygnału popytu, umożliwiając rozwój opartych na nauce projektów renowacyjnych, które przyczynią się do postępu w realizacji globalnych celów klimatycznych. Google z radością dołącza do innych założycieli i członków Symbiozy, aby pomóc w rozwoju rynku pochłaniania dwutlenku węgla na bazie naturalnej w sposób…

Czytaj całość

Grupa LEGO ogłosiła, że od tego roku zacznie powiązywać część premii dla wszystkich pracowników etatowych z celami redukcji emisji. To krok w ramach strategii firmy mającej na celu osiągnięcie celów klimatycznych. Ogłoszenie następuje po uruchomieniu przez Grupę LEGO serii zobowiązań związanych z klimatem w zeszłym roku, w tym zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku, jak również współpracy z inicjatywą Science Based Targets (SBTi) w celu redukcji emisji obejmujących emisje Scope 1 i 2, a także emisje Scope 3 w łańcuchu dostaw. Ponadto firma zainwestuje ponad 1,4 miliarda dolarów w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska w ciągu…

Czytaj całość

Dziesięć lat temu narodził się pomysł na projekt Miasto2077, a w jego śladzie powstał serwis Green is Good, który miał za zadanie promowanie wiedzy o zrównoważonym rozwoju i przyszłych kierunkach ewolucji naszej planety. Twórcy przedsięwzięcia zadawali pytania i zbierali liczne, choć nie zawsze optymistyczne, odpowiedzi. Efektem ich działań był GreenBook, którego pierwsze wydanie zeszłoroczne zgromadziło ponad 100 tysięcy pobrań. Dzisiaj mamy premierę kolejnej edycji, GreenBook 2024. Na 443 stronach GreenBook 2024 ukazuje kilka wyraźnych trendów i dostarcza mnóstwo konkretnych przykładów biznesowych. Raport podzielono na kilka rozdziałów: W tegorocznym raporcie kluczowym wnioskiem jest, że jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych w…

Czytaj całość

ESG już teraz pośrednio dotyczy wszystkich firm w Polsce. Duże przedsiębiorstwa badają cały swój łańcuch dostaw. Jak stawić czoło nowym wymaganiom? Tego, między innymi, będzie można dowiedzieć się w maju podczas cyklu szkoleń online ESGnavigator. Eksperci i praktycy podzielą się swoją wiedzą, a przedsiębiorcy zyskają możliwość otrzymania certyfikatu. Portal Kompas ESG został patronem medialnym szkolenia. → Sprawdź program szkolenia ESGnavigator Zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą raportowania zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), przyjętą przez Parlament Europejski w listopadzie 2022 r., spółki mają obowiązek publikacji, obok informacji finansowych, również tych związanych ze zrównoważonym rozwojem (tzw. niefinansowych). Są zobowiązane do…

Czytaj całość

Ratingi kredytowe odgrywają istotną rolę w świecie ESG, ponieważ inwestorzy i agencje ratingowe coraz częściej uwzględniają czynniki ESG w swoich ocenach kredytowych i decyzjach inwestycyjnych. Wpływ ESG na ratingi kredytowe jest znaczący, ponieważ te czynniki mogą istotnie wpłynąć na zdolność kredytową emitenta oraz na prawdopodobieństwo niewypłacalności. Agencje ratingowe, takie jak S&P Global Ratings, włączają czynniki ESG do swoich ocen kredytowych, gdy uznają je za materiały dla zdolności kredytowej i mają wystarczającą pewność ich wpływu. Długoterminowe ryzyka i szanse związane z ESG, które kiedyś były często pomijane, teraz są uważane za kluczowe w ocenie stabilności finansowej i perspektyw przedsiębiorstwa. To obejmuje…

Czytaj całość

Świat stoi w obliczu wyczerpywania się zasobów wodnych, kryzysu, który branża napojowa — tak bardzo polegająca na wodzie na niemal każdym etapie produkcji — zna aż za dobrze. Coraz więcej firm produkujących napoje poczyniło postępy w reagowaniu na to zagrożenie poprzez używanie mniejszej ilości wody, ale nadal muszą one przeprowadzić działania w zarządzaniu zanieczyszczeniem wody. Woda jest zasobem wspólnym. Dlatego zanieczyszczone ścieki i odpływy — które w większości wynikają z praktyk stosowanych do uprawy roślin używanych przez branżę, w tym cukru, jęczmienia i herbaty — stanowią poważne ryzyko zdrowotne dla społeczności i ekosystemów. To przekłada się na ryzyko finansowe dla…

Czytaj całość

Analiza ESG odnosi się do procesu oceny praktyk przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, aby zrozumieć, jak te praktyki wpływają na działalność firmy oraz jej długoterminową trwałość i etykę. Jest to kompleksowe podejście, które pozwala inwestorom, konsumentom i innym interesariuszom ocenić, na ile przedsiębiorstwa są przygotowane na przyszłość, biorąc pod uwagę coraz większe wyzwania globalne, takie jak zmiana klimatu, nierówności społeczne czy zarządzanie korporacyjne. W ramach analizy środowiskowej (E) bada się, jak firma zarządza zasobami naturalnymi i jakie są jej wpływy na środowisko. Obejmuje to ocenę polityki i działań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, zarządzaniem…

Czytaj całość

Czynniki ESG (środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny) odgrywają kluczową rolę w ocenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Te trzy filary mają za zadanie mierzyć wpływ, jaki firma wywiera na świat oraz ocenić jej zdolność do zarządzania ryzykami związanymi z tymi obszarami. Czynniki środowiskowe koncentrują się na sposobie, w jaki przedsiębiorstwa wpływają na naturalne środowisko. Obejmuje to zarządzanie zasobami naturalnymi, emisję gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami oraz strategie adaptacji do zmian klimatycznych. W ostatnich latach coraz większą uwagę przykłada się do tego, jak przedsiębiorstwa przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi oraz jak minimalizują negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Czynniki…

Czytaj całość

Dostawca rozwiązań skoncentrowanych na opiece zdrowotnej i naukach o życiu, Thermo Fisher Scientific, ogłosił nowe zobowiązanie do osiągnięcia 80% energii odnawialnej na całym świecie do 2030 roku. Nowy cel jest kontynuacją uruchomienia przez Thermo Fisher w końcu 2022 roku celu zmniejszenia emisji operacyjnych z zakresu 1 i 2 o ponad 50% do 2030 roku, przy czym jedną z inicjatyw podkreślonych w celu osiągnięcia tego celu jest odejście od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie przyjęcia odnawialnej energii elektrycznej w swoich obiektach. Termo Fisher chce szybkich zmian Firma ujawniła również plany zasilania wszystkich swoich lokalizacji w USA w 100% energią odnawialną do 2026…

Czytaj całość