Autor: Anna Jasińska

Ratingi kredytowe odgrywają istotną rolę w świecie ESG, ponieważ inwestorzy i agencje ratingowe coraz częściej uwzględniają czynniki ESG w swoich ocenach kredytowych i decyzjach inwestycyjnych. Wpływ ESG na ratingi kredytowe jest znaczący, ponieważ te czynniki mogą istotnie wpłynąć na zdolność kredytową emitenta oraz na prawdopodobieństwo niewypłacalności. Agencje ratingowe, takie jak S&P Global Ratings, włączają czynniki ESG do swoich ocen kredytowych, gdy uznają je za materiały dla zdolności kredytowej i mają wystarczającą pewność ich wpływu. Długoterminowe ryzyka i szanse związane z ESG, które kiedyś były często pomijane, teraz są uważane za kluczowe w ocenie stabilności finansowej i perspektyw przedsiębiorstwa. To obejmuje…

Czytaj całość

Świat stoi w obliczu wyczerpywania się zasobów wodnych, kryzysu, który branża napojowa — tak bardzo polegająca na wodzie na niemal każdym etapie produkcji — zna aż za dobrze. Coraz więcej firm produkujących napoje poczyniło postępy w reagowaniu na to zagrożenie poprzez używanie mniejszej ilości wody, ale nadal muszą one przeprowadzić działania w zarządzaniu zanieczyszczeniem wody. Woda jest zasobem wspólnym. Dlatego zanieczyszczone ścieki i odpływy — które w większości wynikają z praktyk stosowanych do uprawy roślin używanych przez branżę, w tym cukru, jęczmienia i herbaty — stanowią poważne ryzyko zdrowotne dla społeczności i ekosystemów. To przekłada się na ryzyko finansowe dla…

Czytaj całość

Analiza ESG odnosi się do procesu oceny praktyk przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, aby zrozumieć, jak te praktyki wpływają na działalność firmy oraz jej długoterminową trwałość i etykę. Jest to kompleksowe podejście, które pozwala inwestorom, konsumentom i innym interesariuszom ocenić, na ile przedsiębiorstwa są przygotowane na przyszłość, biorąc pod uwagę coraz większe wyzwania globalne, takie jak zmiana klimatu, nierówności społeczne czy zarządzanie korporacyjne. W ramach analizy środowiskowej (E) bada się, jak firma zarządza zasobami naturalnymi i jakie są jej wpływy na środowisko. Obejmuje to ocenę polityki i działań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, zarządzaniem…

Czytaj całość

Czynniki ESG (środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny) odgrywają kluczową rolę w ocenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Te trzy filary mają za zadanie mierzyć wpływ, jaki firma wywiera na świat oraz ocenić jej zdolność do zarządzania ryzykami związanymi z tymi obszarami. Czynniki środowiskowe koncentrują się na sposobie, w jaki przedsiębiorstwa wpływają na naturalne środowisko. Obejmuje to zarządzanie zasobami naturalnymi, emisję gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami oraz strategie adaptacji do zmian klimatycznych. W ostatnich latach coraz większą uwagę przykłada się do tego, jak przedsiębiorstwa przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi oraz jak minimalizują negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Czynniki…

Czytaj całość

Dostawca rozwiązań skoncentrowanych na opiece zdrowotnej i naukach o życiu, Thermo Fisher Scientific, ogłosił nowe zobowiązanie do osiągnięcia 80% energii odnawialnej na całym świecie do 2030 roku. Nowy cel jest kontynuacją uruchomienia przez Thermo Fisher w końcu 2022 roku celu zmniejszenia emisji operacyjnych z zakresu 1 i 2 o ponad 50% do 2030 roku, przy czym jedną z inicjatyw podkreślonych w celu osiągnięcia tego celu jest odejście od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie przyjęcia odnawialnej energii elektrycznej w swoich obiektach. Termo Fisher chce szybkich zmian Firma ujawniła również plany zasilania wszystkich swoich lokalizacji w USA w 100% energią odnawialną do 2026…

Czytaj całość

ESG Amazona. Firma zmniejsza emisję spalin dzięki 50-proc. wzrostowi transportu kolejowego i morskiego w Europie. W 2023 roku zwiększyła wykorzystanie transportu kolejowego i morskiego o 50% w Europie, co przyniosło znaczące zmniejszenie emisji węgla, a także przyspieszenie dostaw do klientów i transferów zapasów. Firma wyznaczyła sobie cel osiągnięcia zerowej emisji węgla do 2040 roku w całym swoim łańcuchu wartości. Emisje z zakresu 3, czyli te pochodzące z łańcucha wartości firmy poza jej bezpośrednią kontrolą, stanowią ponad trzy czwarte śladu węglowego Amazona. W ostatnio opublikowanym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Amazon ujawnił, że udało mu się zmniejszyć swoje emisje z zakresu 3…

Czytaj całość