Autor: Franciszek Nowak

17 czerwca 2024 r. miał miejsce przełom – Rada zaakceptowała pierwszy w historii Unii Europejskiej akt prawny mający odbudowywać zdegradowane zasoby przyrodnicze, a nie tylko chronić te ekosystemy, które nam pozostały. Mowa tu o rozporządzeniu w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, znanym również pod angielską nazwą Nature Restoration Law. Polski sprzeciw Praktycznie do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy uda się osiągnąć polityczne porozumienie o przyjęciu rozporządzenia. Miało to związek, przede wszystkim, z silnym głosem sprzeciwu środowisk rolniczych, który wywierał naciski na decydentów. Ostatecznie, przyjęcie rozporządzenia było możliwe dzięki głosom dwudziestu państw członkowskich, które łącznie reprezentowały ponad 66% populacji Unii Europejskiej.…

Czytaj całość