Grupa Lufthansa ogłosiła porozumienie z gigantem lotniczym Airbus na przedzakup 40 000 ton kredytów na usuwanie węgla, które będą dostarczane poprzez usuwanie CO2 z atmosfery przy użyciu technologii bezpośredniego pochłaniania powietrza (DAC), jako część Oferty Airbusa dotyczącej Pojemności Węglowej (ACCO). Certyfikaty, które mają być dostarczane przez cztery lata, będą dostępne od 2026 roku.

Lufthansa a technologia DAC

Technologia DAC, wymieniona przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) jako kluczowa opcja usuwania węgla w przejściu do systemu energetycznego o zerowym bilansie netto, ekstrahuje CO2 bezpośrednio z atmosfery do wykorzystania jako surowca lub trwale go usuwa, gdy połączy się go z magazynowaniem.

Według raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat łagodzenia zmian klimatu, wydanego w zeszłym roku, scenariusze, które ograniczają ocieplenie do 1,5°C, obejmują metody usuwania dwutlenku węgla, które rosną do miliardów ton usuwania rocznie w nadchodzących dekadach, z DAC mogącym potencjalnie stanowić znaczną część całości.

W 2022 roku Airbus nawiązał współpracę z firmą Direct Air Carbon Capture (DAC) 1PointFive z początkowym zakupem kredytów węglowych na 400 000 ton. 1PointFive, filia koncernu energetycznego Occidental (Oxy), skoncentrowana na pochłanianiu węgla, obecnie buduje to, co ma być największą na świecie instalacją DAC w Basenie Permskim w Teksasie. Jest ona zaprojektowana do pochłaniania 500 000 ton CO2 rocznie, gdy będzie już w pełni operacyjna.

Grupa Lufthansa była jedną z pierwszych firm lotniczych, które współpracowały z Airbusem w celu zbadania potencjału bezpośredniego pochłaniania i przechowywania węgla z powietrza. Jako że branża lotnicza dąży do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 roku, usuwanie węgla będzie odgrywało ważną rolę w rozwiązywaniu pozostałych emisji

Nicolas Chrétien, szef działu środowiska i zrównoważonego rozwoju w Airbusie

Ambitny cel linii lotniczych

Lufthansa wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralnego bilansu CO2 do 2050 roku i ambicję zmniejszenia swoich netto emisji CO2 o połowę do 2030 roku w porównaniu z 2019 rokiem.

Chociaż inicjatywy klimatyczne firmy koncentrują się przede wszystkim na redukcji emisji, takich jak zwiększanie wykorzystania zrównoważonego paliwa lotniczego, firma stwierdziła, że postrzega rozwiązania usuwania węgla jako “dopełniający instrument w jej strategii zrównoważonego rozwoju”.

Lufthansa zauważyła również, że DAC może przyczynić się do rozwoju paliw SAF, z rozwiązaniami takimi jak technologie Power-to-Liquid czy Sun-to-Liquid, wymagającymi wykorzystania pochłoniętego węgla.

Caroline Drischel, szefowa ds. odpowiedzialności korporacyjnej w Grupie Lufthansa powiedziała: — Grupa Lufthansa jest mocno zaangażowana w uczynienie transportu lotniczego bardziej zrównoważonym i osiągnięcie zerowej emisji węgla do 2050 roku. Obejmuje to w ciągłą modernizację floty i nasze silne zaangażowanie w Zrównoważone Paliwa Lotnicze.

Techniczne rozwiązania usuwania CO2, takie jak zaawansowane procesy bezpośredniego pochłaniania i przechowywania węgla, będą odgrywać uzupełniającą rolę w osiąganiu celów dekarbonizacji firmy.