Dostawca rozwiązań skoncentrowanych na opiece zdrowotnej i naukach o życiu, Thermo Fisher Scientific, ogłosił nowe zobowiązanie do osiągnięcia 80% energii odnawialnej na całym świecie do 2030 roku.

Nowy cel jest kontynuacją uruchomienia przez Thermo Fisher w końcu 2022 roku celu zmniejszenia emisji operacyjnych z zakresu 1 i 2 o ponad 50% do 2030 roku, przy czym jedną z inicjatyw podkreślonych w celu osiągnięcia tego celu jest odejście od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie przyjęcia odnawialnej energii elektrycznej w swoich obiektach.

Termo Fisher chce szybkich zmian

Firma ujawniła również plany zasilania wszystkich swoich lokalizacji w USA w 100% energią odnawialną do 2026 roku, pracując nad osiągnięciem emisji netto zerowych do 2050 roku.
W 2022 roku ogłosiła też umowę z Enel na dostawę energii odnawialnej równoważnej połowie jej amerykańskiego zużycia energii elektrycznej.

Sprawdź: Ryzyko biznesowe

Wraz z nowym zobowiązaniem, Thermo Fisher ogłosił również, że zawarł 15-letnią umowę wirtualnego zakupu energii (VPPA) z deweloperem solarnym IB Vogt, która umożliwi Thermo Fisherowi zasilanie ponad połowy swojego europejskiego śladu w 100% energią odnawialną do 2025 roku.

Energia odnawialna oferuje globalnym firmom namacalny sposób na redukcję ich emisji. Chcemy podziękować Thermo Fisher i Eurofins za wybranie tej lokalizacji i za podejście, które zasili ich cele zrównoważonego rozwoju i przeniesie branżę nauk o życiu do następnego rozdziału w przejściu energetycznym do netto zerowego

powiedział Anton Milner, dyrektor generalny IB Vogt

Nowa umowa VPPA stanowi część zbiorczej umowy, która obejmowała również firmę Eurofins Scientific zajmującą się testami bioanalitycznymi, przy czym Thermo Fisher skontraktował 91-megawatową część projektu solarnego Serbal IV Vogt, który dostarczy firmie około 192 000 megawatogodzin energii odnawialnej rocznie, a Eurofins Scientific otrzymuje 36-megawatową część projektu. Projekt solarny w Hiszpanii ma być operacyjny w styczniu 2025 roku.

Marc N. Casper, Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Thermo Fisher powiedział: — Nowe globalne cele klimatyczne nie tylko wzmacniają nasz rekord przyspieszonego postępu w kierunku emisji netto zerowych, ale także podkreślają nasze wspólne podejście do tej podróży. Pracując razem z klientami, którzy podzielają naszą wizję zdrowszej planety, możemy osiągnąć jeszcze większy wpływ na nasze zbiorowe łańcuchy wartości.