W 2024 roku ryzyko biznesowe związane z ESG nabiera nowego wymiaru, stając się kluczowym czynnikiem wpływającym na odporność i długoterminową trwałość firm. W obliczu wzrastającej nieprzewidywalności globalnego krajobrazu, wywołanej przez wydarzenia takie jak pandemia, konflikty geopolityczne i ekstremalne zdarzenia związane z klimatem, przedsiębiorstwa coraz bardziej koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem ESG jako sposobie na zwiększenie swojej odporności.

Firmy przyspieszają swoje środki proaktywne w zakresie ESG, szukając inwestycji i integracji rozwiązań zewnętrznych, które pomagają im być na bieżąco z międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi i aktualnościami dotyczącymi ESG.

Ryzyko biznesowe w kontekście ESG. Jak nim zarządzać?

Istotną rolę odgrywa zarządzanie danymi i analiza, zwłaszcza w kontekście ryzyk w łańcuchach dostaw. Rozwijają się również możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do łączenia rozproszonych danych i uzyskiwania lepszych analiz i wglądów w ESG, w szczególności dla monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

Jednak zobowiązania ESG nie są napędzane wyłącznie przez raportowanie. Są teraz ściśle powiązane z finansową wydajnością firmy i długoterminowym sukcesem finansowym, w tym z łagodzeniem ryzyka ekonomicznego i wykorzystaniem możliwości inwestycyjnych. Przykłady strat finansowych, takie jak te, które dotknęły Apple oraz Hyundai Motors w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka, pokazują ryzyko finansowe dla firm, które nie przestrzegają etycznych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

W związku z tym, firmy są zobowiązane do oceny zdrowia finansowego nowych dostawców, ich odpowiedzi na kryzys klimatyczny oraz warunków pracy w różnych regionach jako części strategii zarządzania ryzykiem, jednocześnie zapewniając zgodność z ESG. W kontekście konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych prowadzących do kryzysów humanitarnych, ESG jest postrzegane jako wkład w ogólną agendę zarządzania ryzykiem i poprawę odporności biznesowej.

W obliczu wyzwań na świecie w 2024 roku oraz prawdopodobnej kontynuacji tej złożoności w 2025 roku, firmy coraz bardziej dostrzegają konieczność budowania zrównoważonych, odpornych modeli biznesowych. Badania Thomson Reuters wskazują, że 71% liderów C-Suite i funkcjonalnych przewiduje rosnące znaczenie ESG w wynikach korporacyjnych. Firmy, które skutecznie zarządzają ESG, są lepiej przygotowane do odnoszenia sukcesów w coraz bardziej złożonym i niepewnym środowisku biznesowym

Zarządzanie ryzykiem. ESG jako element strategii

Znaczenie ESG (Environmental, Social, and Governance – Ochrona Środowiska, Społeczna odpowiedzialność i Zarządzanie) dla współczesnych firm ewoluuje, stając się kluczowym elementem ich strategii, zwłaszcza w obliczu rosnących wyzwań globalnych i zmieniających się oczekiwań społecznych. W 2024 roku obserwujemy kilka istotnych trendów w tej dziedzinie:

Rosnąca konieczność zarządzania ryzykiem ESG

W kontekście wydarzeń takich jak pandemia, wojna w Ukrainie, czy ekstremalne zjawiska klimatyczne, firmy coraz bardziej dostrzegają potrzebę budowania zrównoważonych i odpornych modeli biznesowych. Adresowanie ryzyk ESG staje się niezbędne, aby zapewnić długoterminową stabilność biznesu.

Wzrost zaangażowania w ESG

Firmy przyśpieszają swoje inicjatywy ESG, inwestując w rozwiązania zewnętrzne, które pomagają im pozostać zgodnymi z międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi. Istotne jest tu zarządzanie danymi oraz analiza, zwłaszcza w kontekście łańcuchów dostaw i przejrzystości działania dostawców.

Wykorzystanie zaawansowanej technologii

AI (sztuczna inteligencja) nabiera coraz większego znaczenia w analizie ESG, w szczególności w monitorowaniu emisji gazów cieplarnianych. Automatyzacja raportowania danych emisji, w tym rachunkowości węglowej zakresu 3 (Scope 3), jest kluczowa dla spełnienia wymogów regulacyjnych i standardów raportowania zrównoważonego rozwoju.

Reputacja i innowacje jako korzyści z inwestycji w ESG

Inwestycje w ESG mogą zwiększać lojalność klientów, pracowników, udziałowców i innych interesariuszy, budując pozytywną świadomość marki. Jednocześnie oczyszczenie aspektów środowiskowych, społecznych i rządowych organizacji otwiera drzwi do większej kreatywności i innowacji, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kultura organizacyjna

ESG wpływa również na kulturę organizacyjną i strukturę organizacyjną, pomagając przyciągać i zatrzymywać talenty, co jest ważne w kontekście globalnych ambicji osiągnięcia celu netto zero do 2050 roku.

ESG staje się nieodłącznym elementem strategii biznesowych, przekształcając się z zobowiązania w katalizator świadomego podejmowania decyzji i wzrostu finansowego. Firmy, które skutecznie zarządzają ESG, są lepiej przygotowane do odnoszenia sukcesów w coraz bardziej złożonym i niepewnym środowisku biznesowym.