Edukacja i Komunikacja. Jak rozumieć ESG w aspekcie społecznym

W świecie biznesu, który coraz bardziej będzie wdrażał zobowiązania wynikające z ESG (aspekty: środowiskowy, społeczny i związany z zarządzaniem) firmy koncentrują się na wymiernych efektach wprowadzanych zmian, a więc głównie na aspekcie środowiskowym. Równie ważne jest jednak zrozumienie aspektu społecznego ESG. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają edukacja i komunikacja.

Ewa Łuniewska i Agnieszka Oleksyn – Wajda w trakcie Kongresu Kompas ESG.
Edukacja odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu i realizacji celów związanych z aspektem społecznym ESG. (Kompas ESG)

‘S’ w skrócie ESG odnosi się do kwestii społecznych, które mogą wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności odpowiedzialnej społecznie oraz na jego reputację. Dotyczy to takich obszarów jak prawa pracownicze, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, równość płci, różnorodność oraz relacje z lokalną społecznością. Firmy, które zaniedbują ten aspekt, narażają się na ryzyko strat finansowych, kryzysów reputacyjnych oraz trudności w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu talentów.

Przedsiębiorstwa muszą inwestować w szkolenia dla swoich pracowników, aby ci mogli zrozumieć, jakie są oczekiwania w zakresie odpowiedzialności społecznej, oraz jakie korzyści przynosi jej realizacja. Edukacja w zakresie ESG nie powinna ograniczać się tylko do wewnętrznych szkoleń dla pracowników. Przedsiębiorstwa powinny również prowadzić programy edukacyjne dla swoich dostawców i partnerów, aby zapewnić spójność i zgodność działań na całym łańcuchu dostaw.

— ESG nie oznacza jedynie wprowadzenie jakichś zasad. To de facto wejście w model biznesowy firmy i zdefiniowanie tego, jak te reguły oddziałują na naszych klientów, pracowników i nasz model biznesowy — zaznaczała podczas Kongresu Ewa Łuniewska, wiceprezes Zarządu ING Polska.

— Wymogi prawne przyspieszają jednak transformację, od której nie ma odwrotu — dodawała Agnieszka Oleksyn – Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Transformację przyspieszają też oczekiwania klientów.

– Świadomość klientów zmienia się na podstawie doświadczeń z minionych lat. Początkowo w dobie pandemii mieliśmy czas, żeby stać się dużo bardziej świadomym ekologicznie konsumentem, zaczęliśmy poświęcać dużo więcej uwagi na to, jakie produkty kupujemy, a ostatnio czynnikiem, który determinuje nasz koszyk zakupowy, jest inflacja i sytuacja gospodarcza – dodawała Oleksyn – Wajda.

JAK ROZUMIEĆ ESG W ASPEKCIE SPOŁECZNYM [RELACJA]

Znaczenie komunikacji we wdrażaniu ESG

Komunikacja jest niezbędna do budowania zaufania. Działania przedsiębiorstw muszą być transparentne co podejmowanych decyzji, celów i postępów, jakie osiągają.

Sama komunikacja to jednak nie wszystko. Ważne, aby była ona prawdziwa, autentyczna i wiarygodna. Nie wystarczy publikacja raportów odpowiedzialności społecznej, jeśli nie będzie on poparty konkretnymi działaniami.

Korporacje są często postrzegane jako liderzy w zakresie odpowiedzialności społecznej. Jednak to właśnie mniejsze przedsiębiorstwa, które często mają bardziej bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu i realizacji celów związanych z aspektem społecznym ESG.