Autor: PP

Ponad 51 tysięcy publikacji w prasie, internecie, telewizji i radiu, które zanotowały łącznie ponad 414 milionów odsłon i odtworzeń. W 70 proc. wydźwięk publikowanych treści był pozytywny, w 19 proc. neutralny, a w pozostałych przekazach (średnio jednej na dziesięć) negatywny. Firma PSMM Monitoring&More przygotowała analizę przekazów medialnych dot. ESG za 2023 rok. W większości, bo 93 proc. publikacje obecne były na portalach o zasięgach ogólnopolskich. 6,6 proc. przekazu stanowiły publikacje prasowe, a udział materiałów radiowych i telewizyjnych był w 2023 r. znikomy. Informacje na temat ESG dostępne były w mediach regionalnych, ale w mniejszym zakresie niż ogólnopolskich (proporcje 34 proc.…

Czytaj całość

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga zainwestowania – pieniędzy i czasu. Wśród tych inwestycji są zarówno te pozamaterialne jak np. budowanie kultury organizacyjnej i zaufania w firmie, ale są także te liczone w milionach i miliardach złotych. Wymierne koszty ponoszone przez biznes dotyczą m.in. obszaru energetyki i transportu. Prezesi największych polskich firm uważają jednak, że inwestycje w ESG zwrócą się w ciągu kilku lat. Jak czytamy w raporcie KPMG „CEO Outlook” 76 proc. prezesów największych firm z Polski uważa, że na zwrot z inwestycji w inicjatywy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) trzeba będzie poczekać od 3 do…

Czytaj całość

Przedstawiciele największego biznesu, którzy swoje biznesy budowali od zera, stworzyli organizację, której działalność ma pomóc m.in. w rozwoju gospodarki. Chcą prowadzić transparentną komunikację z rządem, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Na czele Polskiej Rady Przedsiębiorczości stanął Rafał Brzoska, założyciel firmy InPost. Celem Rady, która ma typowo biznesowe korzenie, ma być szeroko rozumiane wsparcie w rozwoju kraju. Rada ma prowadzić otwarty dialog z rządem i w ramach szeregu inicjatyw, wypracowywać najlepsze rozwiązania, które mają być siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski oraz wzmacniać pozycję kraju na międzynarodowej arenie. – Gdy porównujemy osiągnięcia polskich przedsiębiorców do tych, którzy prowadzą…

Czytaj całość

W świecie produktów “naturalnych dla klimatu”, “przyjaznych środowisku”, czy wprost opisanych jako “ekologiczne” nie wszystko jest eko. Unia Europejska jest o krok od wprowadzenia przepisów, które mają ukrócić tę i inną formę tzw. greenwashingu. To praktyka (tłumaczona także jako pseudoekologiczny marketing – przyp. red.) stwarzania fałszywego wrażenia wpływu np. produktu na środowisko. Czyli wprowadzanie klientów w błąd. Greenwashing dotyczy także innych interesariuszy – w tym inwestorów podejmujących decyzje na bazie oceny działalności firmy w zgodzie z ESG. Unijna dyrektywa, którą poparł właśnie Parlament Europejski, ma ukrócić tego rodzaju praktyki. Po zmianie przepisów kraje Unii będą miały maksymalnie dwa lata, aby…

Czytaj całość

Wzrost sprzedaży oprogramowania do raportowania ESG, rozwój technologii w rolnictwie, czy zmniejszanie śladu węglowego przez firmy telekomunikacyjne. Delloite w swoim raporcie wymienia globalne trendy na 2024 r. w branżach: technologii, mediów i komunikacji. Trendy mierzalne miliardami dolarów. 1 miliard dolarów przekroczy w 2024 r. sprzedaż specjalistycznego oprogramowania do monitorowania ESG, a w najbliższych latach ta liczba wzrośnie dwukrotnie. Z kolei 18 miliardów dol wyniosą do końca tego roku globalne przychody z technologii rolniczych, a ekologiczne rozwiązania wdrażane przez operatorów telekomunikacyjnych pozwolą zmniejszyć w tym roku ich ślad węglowy o 12 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Takie kluczowe wnioski dla branży…

Czytaj całość

Po wieloletniej dyskusji w sprawie dyrektywy CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) unijne rządy nie zgodziły się na wprowadzenie przepisów, które rozliczałyby firmy z działalności zgodnej z poszanowaniem praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu dostaw. Projekt w obecnym kształcie przepada, choć wcześniej unijne rządy wspólnie ustaliły jego treść. Jak podaje portal eunews.it aż 14 krajów członkowskich nie poparło kolejnych obowiązków w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak pisaliśmy, nowe prawo miało zobowiązać biznes do większej odpowiedzialności za społeczne i środowiskowe skutki jego działalności. Nowa dyrektywa UE będąca odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne dotyczące etycznej i odpowiedzialnej…

Czytaj całość

Unia Europejska postawiła krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, opracowując dyrektywę CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), która ma na celu zobowiązanie przedsiębiorstw do większej odpowiedzialności za społeczne i środowiskowe skutki ich działalności. Jak pisaliśmy, nowe obowiązki odstraszają część krajów UE ze względu na treść przepisów i wynikających z nich obowiązków. Pierwszy projekt dyrektywy został przedstawiony przez Komisję Europejską dokładnie dwa lata temu (23 lutego 2022 r.). Jak już pisaliśmy nowe obowiązki ESG przestraszyły jednak m.in. Niemców, którzy lobbują za tym, aby ich nie wprowadzać. Po wejściu dyrektywy w życie (ostateczne głosowanie ma się odbyć w marcu – przyp. red.) przedsiębiorstwa…

Czytaj całość

W świecie, gdzie zrównoważony rozwój staje się kluczowym elementem strategii firm, greenwashing (nazywany często ekologiczną “ściemą” – przyp. red) stał się na tyle istotnym i miejscami powszechnym zjawiskiem, że Unia Europejska postanowiła ukrócić go odpowiednimi przepisami. Praktyka tworzenia mylnego wrażenia o ekologicznych działaniach czy produktach jest jednak problemem złożonym i różnorodnym, o czym rozmawialiśmy z Agnieszką Oleksyn – Wajdą, radcą prawnym, pełnomocnik Rektora ds. ESG na Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, programu MBA ESG Uczelni Łazarskiego, ale także ekspertką UN Global Compact Network Polska i EU Climate Pact Ambassador powołanym przez Komisję Europejską. Piotr Pilewski: Nowe unijne…

Czytaj całość

Od 2024 r. zgodnie z dyrektywą unijną CSRD, największe przedsiębiorstwa będą zobowiązane do sporządzania raportów niefinansowych, akcentując zrównoważony rozwój oraz społeczną i ekologiczną odpowiedzialność w biznesie. W odpowiedzi na to wiele firm od jakiegoś czasu kładzie nacisk na aspekty pozafinansowe w swojej strategii biznesowej.

Czytaj całość