Wchodzimy w fazę wdrożeniową ESG. – Coraz więcej gości, ekspertów, obserwatorów mówi w kuluarach o tym, co robi, by ideę zrównoważonego rozwoju realnie wpisać nie tylko w strategię, ale, co najważniejsze, w system wartości swojej firmy – mówiła dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Podała, że ESG może połączyć interesariuszy pochodzących z różnych stron, tworzących różne organizacje i sektory, wokół wspólnego języka wartości.

– Nie ma zmiany kulturowej, prawnej, biznesowej, gospodarczej czy społecznej bez edukacji. Musimy edukować, wpisać treści, narzędzia, metody polityk zgodnych z koncepcją ESG w proces kształcenia od najmłodszych lat – dodawała. Zwróciła uwagę, że tematyka ESG powinna zostać wkomponowana w programy kształcenia. Przypomniała, że Uczelnia Łazarskiego uruchomiła po raz pierwszy w tym roku studia MBA ESG.

Sprawdź też: