ESG w strategii firmy. Jak i z kim przeprowadzić transformację

- ESG to nie tylko trend, ale przede wszystkim długoterminowy priorytet, także dla naszej firmy. W ciągu najbliższych kilkunastu lat będziemy konsekwentnie realizować cele związane z tym obszarem - mówił Andrzej Maślak, Dyrektor Działu Komunikacji i PR w firmie BSHG podczas Okrągłego Stołu zorganizowanego przez Kompas ESG.

Firmy coraz bardziej dostrzegają znaczenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w swojej działalności. Zdaniem Maślaka, osoby odpowiedzialne za wdrażanie strategii ESG powinny być nie tylko pasjonatami tematu, ale również ekspertami w zakresie zmieniających się przepisów prawnych. Istotne jest też, by zajmowały one wysokie stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy, najlepiej bezpośrednio pod zarządem. Dzięki temu będą miały narzędzia do wdrażania i edukowania innych.

– Wewnętrzna komunikacja musi dotrzeć do każdego pracownika. Wszyscy muszą być świadomi naszych działań w obszarze ESG, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zbieranie i analizę danych – podkreśla Maślak. Z kolei w komunikacji zewnętrznej ważne jest, by docierać do wszystkich interesariuszy firmy, w tym klientów.