Unia Europejska zaostrza regulacje dotyczące raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez firmy. Nowa dyrektywa w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) nakłada obowiązek ujawniania danych nie tylko o własnej działalności, ale także o całym łańcuchu dostaw – zarówno u dostawców, jak i odbiorców. Pierwszy termin raportowania już w 2025 roku. Czas przygotować się na rewolucję w zakresie gromadzenia i raportowania danych ESG z łańcucha wartości.

Dlaczego łańcuch dostaw jest tak istotny?

Dla wielu firm największy ślad środowiskowy i społeczny pozostawiają nie tyle ich własne operacje, co działalność firm współpracujących – dostawców surowców, komponentów, usług transportowych i innych. Według badania firmy Bain & Company, dla firm produkcyjnych aż 80 proc. całkowitego śladu węglowego pochodzi z łańcucha dostaw, a nie z własnych operacji. Dlatego CSRD kładzie szczególny nacisk na przejrzystość w całym łańcuchu wartości – od pozyskania surowców, przez produkcję, aż po dystrybucję i użytkowanie produktów.

Wyzwania w gromadzeniu danych

Pozyskanie wiarygodnych danych od setek, a czasem tysięcy dostawców to prawdziwe wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Według szacunków firm doradczych, średnia firma ma około 5000 dostawców w swoim łańcuchu dostaw. Firmy będą musiały zmapować swoje łańcuchy dostaw, zidentyfikować kluczowych dostawców i zainicjować proces zbierania informacji. Niezbędne może okazać się renegocjowanie umów, aby nałożyć na kontrahentów obowiązek udostępniania danych ESG.

Dodatkową trudnością jest brak ustandaryzowanych procesów raportowania w wielu branżach i regionach. Branża motoryzacyjna jako jedna z pierwszych podjęła inicjatywę ustandaryzowania raportowania danych materiałowych w łańcuchu dostaw. W 1999 roku zdecydowano się na współpracę z firmą DXC Technology w celu stworzenia systemu IMDS (International Material Data System). Ustandaryzowany system ułatwił raportowanie składu materiałowego części samochodowych i spełnienie wymogów prawnych dotyczących recyklingu oraz zawartości substancji niebezpiecznych.

W ślad za nią także inne sektory, jak lotniczy i obronny (Aerospace and Defence – A&D) zdecydowały się na krok wybrania jednego oprogramowania do zbierania danych ESG, aby nie obciążać swojego łańcucha dostaw różnymi kwestionariuszami. Zdecydowano się na partnerstwo z jedną firmą specjalizującą się w ocenie wyników zrównoważonego rozwoju firm i ich łańcuchów dostaw.

Korzyści z przejrzystości w łańcuchu dostaw

Choć przygotowanie do wymogów CSRD będzie dużym wyzwaniem, szczególnie dla firm z rozbudowanymi łańcuchami dostaw, to długofalowo przejrzystość przyniesie szereg korzyści:

  • Lepsza identyfikacja ryzyk środowiskowych i społecznych
  • Możliwość podejmowania skutecznych działań naprawczych
  • Budowanie zrównoważonych relacji z kontrahentami
  • Wzmocnienie zaufania konsumentów i inwestorów
  • Zgodność z rosnącymi oczekiwaniami regulatorów

Badanie Bain & Company wskazuje, że przejrzyste łańcuchy dostaw pozwalają zwiększyć przychody nawet o 20 proc. dzięki budowaniu zaufania konsumentów.

Firmy, które wcześnie rozpoczną przygotowania, zyskają przewagę konkurencyjną i będą mogły sprawniej dostosować się do nowych regulacji. Transparentny i zrównoważony łańcuch dostaw to dziś nie tylko wymóg prawny, ale także czynnik sukcesu w budowaniu odpowiedzialnego biznesu.

Autorka: Monika E. Kotkowska, Business Consultant & Regulatory Product Compliance, ESG and Chemical Management Solutions Expert w firmie DXC Technology