Autor: Monika E. Kotkowska

W dzisiejszych czasach konsumenci, inwestorzy i regulatorzy przykładają coraz większą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Jednocześnie łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone, rozciągając się na wiele krajów. W tym kontekście zrozumienie nie tylko tego, co znajduje się w produkcie, ale również znajomość jego pochodzenia, staje się kluczowe. Wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produktu oraz spełnienia rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej organizacji. Brak tej wiedzy może narazić organizacje na ryzyko utraty reputacji, kar finansowych, a nawet utraty dostępu do rynków. Regulacje na poziomie Unii Europejskiej, takie jak Regulacja UE dotycząca produktów…

Czytaj całość

Pomimo licznych wytycznych i zasad dotyczących odpowiedzialnego biznesu, wiele firm wciąż ignoruje te kwestie w pogoni za zyskiem. Czy oznacza to, że globalne wytyczne OECD czy zasady ONZ dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej okazały się nieskuteczne? Niekoniecznie. Ich wolontaryjny charakter promował etyczne praktyki biznesowe, tworząc fundamenty dla kolejnego etapu w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, jakim jest Dyrektywa CSDDD. Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej 24 maja 2024 r. Ale droga do jej przyjęcia była długa i wyboista. Gdy w grudniu ubiegłego roku ogłoszono wstępne porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą,…

Czytaj całość