W dzisiejszych czasach konsumenci, inwestorzy i regulatorzy przykładają coraz większą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Jednocześnie łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone, rozciągając się na wiele krajów. W tym kontekście zrozumienie nie tylko tego, co znajduje się w produkcie, ale również znajomość jego pochodzenia, staje się kluczowe. Wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produktu oraz spełnienia rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej organizacji. Brak tej wiedzy może narazić organizacje na ryzyko utraty reputacji, kar finansowych, a nawet utraty dostępu do rynków.

Regulacje na poziomie Unii Europejskiej, takie jak Regulacja UE dotycząca produktów wolnych od wylesiania (EUDR), oraz globalne przepisy, takie jak US Dodd-Frank Act czy Ustawa o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów (Uyghur Forced Labor Prevention Act – UFLPA), nakładają na organizacje obowiązek dokładnego zrozumienia i raportowania pochodzenia ich produktów.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma nie ma pewności, czy w jej produktach nie znajdują się minerały wydobywane z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi lub czy skóra pochodzi z obszarów dotkniętych wylesianiem. W takim przypadku wykazanie zgodności z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi odpowiedzialnego pozyskiwania surowców byłoby niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe.

Brak danych w organizacjach to poważny problem, który dla niektórych firm jest nie do przeskoczenia, pomimo wielu dostępnych na rynku rozwiązań ułatwiających zbieranie, analizowanie i raportowanie danych, takich jak Compliance Data eXchange (CDX) stworzony przez DXC Technology.

Rola danych w spełnianiu wymagań

“Brak danych w organizacjach to poważny problem. Pomimo wielu rozwiązań na rynku do zbierania danych i automatyzacji ich analiz, nadal nie ma danych. Problem zaangażowania dostawców to odwieczny problem, który dla niektórych organizacji jest nie do przeskoczenia” – czytamy w Raporcie ESG Banku Ochrony Środowiska za 2021 r.

Bez dokładnych danych dotyczących pochodzenia produktów, organizacje nie są w stanie sprostać wymaganiom regulacyjnym. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia skutecznej należytej staranności oraz do opracowania i wdrożenia strategii ograniczania globalnego ocieplenia zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Ponadto, zrozumienie składu i pochodzenia produktu umożliwia organizacjom lepsze zarządzanie ryzykiem, adaptację i innowacje, co z kolei przyczynia się do zwiększenia ich atrakcyjności dla talentów, inwestorów zorientowanych na zrównoważony rozwój oraz nabywców publicznych.

Dyrektywa CSDDD i należyta staranność

Dyrektywa CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) nakłada na firmy obowiązek przeprowadzania należytej staranności w zakresie praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu wartości, w tym u dostawców i poddostawców. Oznacza to, że firmy muszą identyfikować, zapobiegać, łagodzić i rozliczać się z negatywnych wpływów na prawa człowieka i środowisko wynikających z ich działalności.

Znaczenie dla wymagań ESG i SDGs

Znajomość składu i pochodzenia produktu jest niezbędna dla spełnienia wymagań ESG (Environmental, Social, Governance), które stają się coraz ważniejszym elementem oceny firm przez inwestorów i konsumentów. Firmy muszą wykazać, że ich produkty są nie tylko bezpieczne i wysokiej jakości, ale również produkowane w sposób zrównoważony i etyczny, z poszanowaniem praw pracowniczych i minimalizacją wpływu na lokalne społeczności.

W kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ, znajomość składu i pochodzenia produktu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów takich jak odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (Cel 12) oraz działania na rzecz klimatu (Cel 13). Firmy, poprzez zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie swoimi łańcuchami dostaw, mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywne wpływy na środowisko i społeczeństwo.

Znajomość składu i pochodzenia produktu jest niezbędna dla firm dążących do spełnienia rosnących wymagań regulacyjnych, ESG oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wymaga to od nich nie tylko wdrożenia skutecznych systemów zarządzania i należytej staranności, ale również zaangażowania i współpracy na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

W tym kontekście, transparentność, odpowiedzialność i innowacje stanowią klucz do budowania zrównoważonej przyszłości i osiągnięcia długoterminowego sukcesu na rynku. Firmy, które zrozumieją tę kluczową rolę i podejmą odpowiednie działania, będą miały przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach.

Autorka: Monika E. Kotkowska, Business Consultant & Regulatory Product Compliance, ESG and Chemical Management Solutions Expert w firmie DXC Technology