Przeglądasz: środowiskoa

Ślad środowiskowy jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne. Dotyczy to nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całego łańcucha wartości…