Jak zmniejszyć ślad środowiskowy w łańcuchu wartości

Ślad środowiskowy jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny wpływu działalności biznesowej na ekologię. Dotyczy to nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całego łańcucha wartości – od dostawców surowców, poprzez producentów, dystrybutorów, aż po konsumentów.

Monika Papiernik, Sylwia Kubaczka, Marta Promińska i Michał Purol w trakcie Kongresu Kompas ESG.
Optymalizacja łańcucha wartości w kontekście ekologicznym może znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. (Kompas ESG)

Zrozumienie łańcucha wartości w kontekście ekologicznym to kluczowy krok w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego. Pierwszym etapem jest analiza, która pozwoli na identyfikację najbardziej uciążliwych dla środowiska etapów działalności biznesu. Na tej podstawie można wdrożyć konkretne działania zmierzające do ich optymalizacji – wykonania kroku w stronę nisko lub zeroemisyjności.

– Wiele kwestii przez biznes jest mylnie rozumianych. Ślad środowiskowy to nie tylko i wyłącznie ślad węglowy. To jest dużo szersza kwestia zawierająca więcej aspektów. Możemy mówić o zanieczyszczeniach różnego rodzaju – odpadami, gleby, czy powietrza. Mówimy też o wpływie na bioróżnorodność, ale w polskim biznesie słychać tego bardzo mało – podkreślał podczas Kongresu Kompas ESG Michał Purol, Chief Sustainabilty Officer, UNEP/GRID Warsaw.

Na mocy m.in. unijnej dyrektywy CSRD, firmy będą zobowiązane do większego działania na rzecz ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Warto jednak wiedzieć, jak to robić. Zwłaszcza że są takie gałęzie przemysłu, w których droga do zeroemisyjności jest długa, wyboista i bardzo kosztowna.

JAK ZMNIEJSZYĆ ŚLAD ŚRODOWISKOWY W ŁAŃCUCHU DOSTAW [RELACJA]

– Czym jest ślad węglowy w firmie ceramicznej? Jesteśmy przedsiębiorstwem energochłonnym. Musimy odnosić się w działaniach do każdego z aspektów – zużycia gazu, energii elektrycznej, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami. Jesteśmy zobligowani podejmować działania w każdym z tych zakresów. Dodatkowo musimy raportować co roku konkretne wartości dla różnych instytucji. Optymalizujemy procesy w fabryce. W 2022 r. mieliśmy o 11 proc. niższą emisję CO2 niż w 2021 r. Niższe o 5 proc. było też zużycie energii — wyliczała Monika Papiernik, Główny Technolog w firmie Tubądzin.

Zrozumienie łańcucha wartości w kontekście ekologicznym to kluczowy krok w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego. Pierwszym etapem jest analiza, która pozwoli na identyfikację najbardziej uciążliwych dla środowiska etapów procesu. Na tej podstawie można wdrożyć konkretne działania zmierzające do ich optymalizacji.

W dążeniu do niskoemisyjności kluczowa jest współpraca z dostawcami, od których można wymagać  środowiskowych standardów, można promować zrównoważone materiały i produkty oraz prowadzić dialog w celu innowacyjnego doskonalenia łańcucha wartości.

– To trudny temat. Skład węglowy składa się z trzech zakresów – zbierania danych z wewnątrz organizacji, głębszych analiz i dostosowania się do dostawców. Ten proces trwa jednak miesiącami, a w niektórych przypadkach możemy nawet nie uzyskać informacji na temat surowców czy wyrobów – zwracała uwagę Sylwia Kubaczka, Kierownik Zakładu Produkcyjnego w MDM NT.

W procesie produkcji konieczne jest stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Obejmuje to zarówno technologie produkcji, jak i materiały. Wybierając materiały o mniejszym wpływie na środowisko, jak te pochodzące z recyklingu, można znacząco zmniejszyć ślad środowiskowy przy tworzeniu danego produktu.

– Kilka lat temu zaczęliśmy projektować i realizować swoje siedziby. Sami dajemy przykład i przekonujemy w ten sposób nieprzekonanych do tego, co się dzieje i co musi się wydarzyć. To sposób na edukację i rozwianie niepewności, bo jest bardzo duży szum informacyjny wokół śladu węglowego. Przejmujemy np. rolę projektanta, bo wtedy mamy wpływ, na jakich to materiałów użyjemy i jakie rozwiązania przyjmiemy – zaznaczała Marta Promińska, Dyrektor ds. koordynacji Projektowej i Zielonego Budownictwa w firmie Strabag.

Każdy etap łańcucha wartości ma więc wpływ na środowisko. Aby skutecznie zmniejszyć ślad środowiskowy, konieczne jest zrozumienie tych procesów i wdrożenie działań na każdym z etapów. Tylko holistyczne podejście do problemu pozwoli firmom na osiągnięcie rzeczywistych korzyści dla środowiska i biznesu.