– Polska i inne kraje Unii Europejskiej stają przed wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do ograniczonych zasobów wodnych. – Niezbędna jest wszechstronna polityka wodna – wskazuje Pietro Francesco De Lotto, przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Instytucja zaproponowała Blue Deal, który ma wesprzeć racjonalne gospodarowanie wodą w UE.