Autor: Aleksander Fedoruk

Zarządzanie zasobami wodnymi to kolejne wyzwanie, przed jakim stoi Polska i pozostałe kraje Unii Europejskiej. W poborze wody szczególne miejsce zajmują przemysł i energetyka. Europejski biznes i decydenci polityczni rozumieją, że woda staje się cennym zasobem, który w przyszłości może mieć również znaczenie geopolityczne. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Kompas ESG odbyła się dyskusja na temat propozycji stworzenia Blue Deal. Rosnące zużycie wody, jej marnotrawstwo, wreszcie coraz częstsze susze każą zadać pytanie o przyszłość wielu sektorów gospodarki w Europie w kolejnych dekadach. Sytuacja w poszczególnych krajach jest oczywiście zróżnicowana, ale na horyzoncie rysuje się wizja nadchodzących…

Czytaj całość

Polski pionier w dziedzinie nowoczesnych technologii chłodniczych zapowiada przełom w branży przemysłowej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom obiecuje nie tylko znaczące oszczędności dla przedsiębiorstw, ale również pozytywny wpływ na środowisko. Sławomir Kubiczek, CEO Frizo wyjaśnia, że nowatorskie rozwiązania są odpowiedzią na globalne wyzwania ekologiczne i ekonomiczne. – Nasze rozwiązania pomagają minimalizować koszty, dzięki czemu zakłady przemysłowe mogą być realnie dużo bardziej energooszczędne, ale i dużo bardziej efektywne – wyjaśnia Sławomir Kubiczek. Opracowane systemy przez Frizo zużywają o ok. 50 proc. mniej energii w porównaniu do tradycyjnych metod. Firma współpracuje m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz uczelniami z Gdańska, Poznania, Wrocławia…

Czytaj całość

– Blue Deal został wymyślony w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i jest promowany przez grupę pracodawców jako inicjatywa, która jest konieczna – wskazuje Janusz Pietkiewicz, Pracodawcy RP, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Jak dodaje, woda dotąd była darmowa, tymczasem jej spożycie staje się obecnie dużym wzywaniem. – Odporność na braki wody musi być rozważona centralnie na szczeblu europejskim – podkreśla Janusz Pietkiewicz. Ochrona zasobów wody staje się bowiem jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoją kraje Unii Europejskiej. Ekspert zauważa również, że gwałtowne zjawiska pogodowe wynikają ze zmian klimatycznych i trzeba z nimi walczyć. Temu również służy Blue Deal.

Czytaj całość

– Polska i inne kraje Unii Europejskiej stają przed wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do ograniczonych zasobów wodnych. – Niezbędna jest wszechstronna polityka wodna – wskazuje Pietro Francesco De Lotto, przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Instytucja zaproponowała Blue Deal, który ma wesprzeć racjonalne gospodarowanie wodą w UE.

Czytaj całość

Kilkadziesiąt spotkań z tysiącem przedsiębiorców z różnych branż, zarówno w Polsce, jak również w instytucjach Unii Europejskiej – taki jest bilans ostatnich 12 miesięcy w ramach inicjatywy Kompas ESG. Obejmowały one edukację, wdrażanie i pokazywanie najlepszych praktyk z obszarów ESG. – Zrównoważony biznes, zrównoważone zarządzanie i zrównoważony świat to nasza przyszłość – podkreśla Beata Mońka, Pełnomocnik Zarządu Pracodawców RP ds. ESG, prezes Art of Networking. – Zawsze pojawiają się pytania, czy regulacje dotyczące ESG są potrzebne – pyta retorycznie Beata Mońka. Stąd zresztą spotkania i debaty odbywające się w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, także z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej. Tematem ostatniego…

Czytaj całość

Przygotowujemy się do obowiązku raportowania w obszarach ESG, chcemy też ułatwić to raportowanie naszym klientom – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie. Firma wprowadza portal Współpraca, z którego pracownicy będą mogli czerpać wiedzę dotyczącą również ESG. Co więcej, pracodawca będzie miał do dyspozycji raporty, w jaki sposób pracownicy z tego narzędzia korzystają. – Będzie to związane bardziej z elementem social w akronimie ESG – dodaje Aleksandra Agatowska. Ochrona klimatu to również ochrona zasobów wodnych. – Jeżeli chodzi o dbanie o środowisko również w zakresie wody, to kwestia dla ubezpieczyciela jest zawsze poważna – zarówno od strony produktów majątkowych, jak i…

Czytaj całość

– To jest trudne, ale warto – mówi o raportowaniu ESG Mirosław Janik, CEO, Senior VP, Non-Executive Director, Członek Rady Fundacji ILFO. Jak dodaje, niezbędne jest zatrudnienie dodatkowych zasobów ludzkich. – Dobrze byłoby zaangażować sztuczną inteligencję do analizy danych, a może nawet do wprowadzania tych danych – zauważa Mirosław Janik. Wszystkie informacje pochodzące z działów księgowych łatwiej byłoby agregować w formie raportów, dostępnych następnie publicznie na rynku.

Czytaj całość

– Raportowanie finansowe i niefinansowe jest konieczne – mówi Janusz Pietkiewicz, Pracodawcy RP, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zwraca jednak uwagę na szczegóły. –To kosztuje, przepisy nie są jeszcze dokładnie znane firmom, sporo zależy też od rodzaju firm, o których mówimy – dodaje. – Duże firmy do nowego obowiązku przygotowywały się co najmniej od 2 do 3 lat – zauważa Janusz Pietkiewicz. To oznacza, że są w lepszej sytuacji niż pozostałe. Warto przypomnieć, że pomysł dotyczący raportowania niefinansowego ESG pochodzi z rynku amerykańskiego. – W Europie przyjął się bardzo dobrze, ale rozwija się zbyt biurokratycznie – wskazuje ekspert. Tymczasem Amerykanie częściowo…

Czytaj całość

– Cieszę się, że w ramach rozmów o ESG dyskutowane są także tematy z obszaru edukacji – mówi Beata Galas, CEO StayDigiSafe. Jak dodaje, ma przywilej zarządzać różnymi projektami transformacji cyfrowej. Jeden z nich udało się zaprezentować na forum Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. StayDigiSafe to program dedykowany głównie trzem grupom – uczniom, nauczycielom, ale także rodzicom. W praktyce dotyczy problemów XXI wieku, które są związane z technologiami cyfrowymi, ale również uzależnieniem od tych technologii – wskazuje Beata Galas.

Czytaj całość