Światowy Dzień Rybołówstwa obchodzony jest corocznie 27 czerwca. Święto zostało ustanowione w 1984 roku przez Światową Konferencję ds. Rybołówstwa, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy związane z eksploatacją zasobów wodnych.

Rybołówstwo odgrywa istotną rolę w globalnym systemie żywnościowym, ale jego intensywność stanowi zagrożenie dla ekosystemów morskich.

Główne cele święta

  • Zwrócenie uwagi na problem przełowienia. Według raportu International Programme on the State of the Ocean, aż 70% populacji ryb na świecie jest nadmiernie eksploatowanych. To zjawisko dotyczy również Polski, gdzie rybołówstwo stanowi ważny sektor gospodarki.
  • Promowanie zrównoważonego rybołówstwa. Wprowadzenie Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest kluczowe dla ochrony ekosystemów wodnych. Certyfikacja MSC gwarantuje, że ryby pochodzą z łowisk zarządzanych w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska​.
  • Edukacja społeczna. Uświadamianie społeczeństw o wpływie nadmiernej eksploatacji na ekosystemy morskie i konieczności ochrony zasobów wodnych.
Fot. Zephyr_p, shutterstock.com

Wyzwania dla rybołówstwa

Przełowienie i jego konsekwencje

Przełowienie jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego rybołówstwa. Nadmierna eksploatacja zasobów rybnych prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej i może prowadzić do wyginięcia wielu gatunków. Eksperci wskazują na konieczność ograniczenia połowów przez duże jednostki i preferowania małych kutrów oraz kontrolę łowisk przez lokalne społeczności​.

Wpływ zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne znacząco wpływają na środowiska wodne. Wzrost temperatury oceanów powoduje przemieszczanie się populacji ryb, co może prowadzić do zmniejszenia połowów w niektórych regionach, szczególnie tropikalnych. Przewiduje się, że do 2050 roku połowy na tych terenach mogą zmniejszyć się o 40%​.

Problemy polskiego rybołówstwa

W Polsce rybołówstwu morskiemu towarzyszą dodatkowe wyzwania, takie jak mit o zanieczyszczeniach w rybach bałtyckich. Badania Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni wykazały, że ryby z Bałtyku zawierają niewielkie ilości zanieczyszczeń i są bezpieczne dla konsumentów. Jednak likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2020 roku i wcielenie rybołówstwa do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi osłabiły reprezentację interesów branży.

Znaczenie Rybołówstwa dla Zdrowia i Gospodarki

Ryby są cennym źródłem składników odżywczych, takich jak wielonienasycone kwasy Omega-3, witaminy A, D, E oraz białko i minerały, które są kluczowe dla zdrowia. Rybołówstwo wspiera także gospodarkę, zapewniając miejsca pracy w przetwórstwie rybnym i sprzedaży ryb.

27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa – podsumowanie

Światowy Dzień Rybołówstwa jest doskonałą okazją do refleksji nad stanem naszych mórz i oceanów oraz podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Promowanie odpowiedzialnych praktyk połowowych i edukacja społeczna są kluczowe dla przyszłości naszych zasobów wodnych.

Zachęcamy do wsparcia inicjatyw takich jak certyfikacja MSC i świadomego wyboru produktów rybnych, aby wspólnie dążyć do ochrony naszych oceanów i zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.