Autor: Aleksandra Pańczyszyn

Ostatnie badania przynoszą niepokojące informacje: 80% globalnych emisji CO2 pochodzi zaledwie od 57 producentów paliw kopalnych i cementu. Ten alarmujący fakt rzuca nowe światło na kryzys klimatyczny, wskazując na olbrzymią rolę, jaką pełni ograniczona grupa korporacji w napędzaniu zmian klimatu. Raport InfluenceMap, zatytułowany “The Carbon Majors Database: Launch Report”, ujawnia, że od podpisania Porozumienia Paryskiego w 2016 roku, te 57 firm odpowiada za emisję 251 GtCO2e (gigaton dwutlenku węgla równoważnego). Jest to ilość, która podkreśla znaczącą rolę tych korporacji w procesie globalnego ocieplenia. Badacze “patrzą na ręce” koncernom Analiza ta śledzi historyczne emisje 122 największych na świecie producentów ropy naftowej,…

Czytaj całość

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost świadomości społecznej oraz korporacyjnej na temat zmian klimatycznych i konieczności przejścia na zrównoważone modele biznesowe. Analiza przeprowadzona przez CDP i Oliver Wyman dostarcza cennych wniosków na temat aktualnej sytuacji europejskich firm w kontekście inwestycji w zielone inicjatywy. Podkreśla istotne wyzwania, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa dążące do osiągnięcia neutralności węglowej, oraz wskazuje na kluczowe obszary, w których wymagane są dodatkowe działania. Przeszkody na drodze do dekarbonizacji Niemal 70% europejskich firm przyznaje, że mniej niż 25% ich wydatków kapitałowych (CapEx) kierowana jest na przejście na gospodarkę o zerowym bilansie emisji netto. Szczególnie dotkliwe jest to…

Czytaj całość

Zmiany klimatu stanowią jedno z największych wyzwań współczesnego świata, wpływając nie tylko na środowisko naturalne, ale również na stabilność finansową i gospodarczą regionów, w tym Unii Europejskiej. Dynamicznie zmieniający się klimat przynosi ze sobą szereg ryzyk finansowych, które wymagają odpowiedniej identyfikacji, zrozumienia i zarządzania w celu zapewnienia długoterminowej prosperity i bezpieczeństwa ekonomicznego państw członkowskich oraz ich obywateli. Wpływ zmian klimatu na ryzyko finansowe Według raportu opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) na zlecenie Komisji Europejskiej, Europa stoi przed wieloma wyzwaniami ekonomicznymi i społecznymi spowodowanymi kryzysem klimatycznym, które będą wymagały zarządzania w nadchodzącej dekadzie. Naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wsparli…

Czytaj całość

Wizyta komisarz Unii Europejskiej ds. energii, Kadri Simson, w Australii zaznaczyła nowy rozdział we wzmacnianiu współpracy energetycznej między Unią Europejską a Australią. Kwietniowa wizyta, będąca wyrazem głębokiego zaangażowania obu stron w realizację Porozumienia Paryskiego oraz przyspieszenie globalnej transformacji energetycznej, podkreśliła nie tylko wspólne wartości i cele, ale także konkretne obszary, w których UE i Australia mogą wspólnie pracować na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej. Wspólne zobowiązania i cele Centralnym elementem dyskusji z 4 kwietnia 2024 r. była potrzeba dekarbonizacji systemów elektrycznych, z naciskiem na kluczową rolę energii wiatrowej i słonecznej oraz na poprawę efektywności energetycznej. Współpraca rozciąga się również na wodór…

Czytaj całość

Ostatnie doniesienia z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) Unii Europejskiej przynoszą przełomowe wieści w dziedzinie polityki ochrony środowiska. Jak wynika z danych zgłoszonych przez państwa członkowskie UE na dzień 2 kwietnia 2024 roku, emisje w ramach EU ETS w roku 2023 spadły o imponujące 15,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to największy roczny spadek emisji od czasu uruchomienia systemu w 2005 roku, co nie tylko podkreśla jego skuteczność, ale również świadczy o niezachwianym zaangażowaniu UE w dekarbonizację swojej gospodarki. The data reported by EU Member States as of 2 April 2024 show a 15.5% decrease…

Czytaj całość

IKEA Foundation ogłosiła znaczące wsparcie finansowe na rzecz inicjatywy promującej rozwój rynku pojazdów elektrycznych (EV) w krajach rozwijających się, przekazując darowiznę w wysokości 100 milionów dolarów. Celem tej inwestycji jest pomoc krajom rozwijającym się w przejściu bezpośrednio do korzystania z pojazdów elektrycznych, omijając etap pojazdów napędzanych benzyną. Jest to jedna z największych dotacji charytatywnych fundacji IKEA, która ma wspierać działania na rzecz rozwoju infrastruktury ładowania i przyjaznych EV polityk. Firma chce stwarzać lepsze warunki rynkowe i otwierając dostęp do finansowania publicznego i prywatnego. 100 milionów dolarów od IKEA na globalną inicjatywę Drive Electric Campaign IKEA Foundation zainwestowała 100 milionów dolarów…

Czytaj całość

Dr. Martens, znany producent obuwia, intensyfikuje swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, wprowadzając na rynek nową kolekcję wykonaną z recyklingowanej skóry oraz wewnętrzną platformę do odsprzedaży. Dr. Martens stawia na skórę z recyklingu Współpraca z brytyjską firmą technologiczną Gen Phoenix zaowocowała stworzeniem kolekcji Genix Nappa, która obejmuje trzy ponownie wydane style marki: buty sznurowane 1460, buty 1461 3-Eye oraz botki Chelsea 2976. Produkty te, wykonane z recyklingowanej skóry, są dostępne w cenach od 177 do 215 dolarów. Fot. materiały Dr. Martens Technologia opracowana przez Gen Phoenix umożliwia rozłożenie odpadów skórzanych do poziomu włókien i odbudowę ich przy użyciu recyklingowanej wody,…

Czytaj całość

Wielorazowe torby na zakupy zyskują na popularności jako ekologiczna i oszczędna alternatywa dla jednorazowych toreb plastikowych. Ich stosowanie ma znaczący wpływ na ochronę środowiska, zmniejsza produkcję odpadów i promuje zrównoważone zachowania konsumenckie. To torby wykonane z trwałych materiałów, takich jak bawełna, len czy włókna roślinne, przeznaczone do wielokrotnego użytku. Zastępują jednorazowe torby plastikowe, redukując ilość odpadów i zanieczyszczenia plastikiem. Wielorazowe torby na zakupy Stosowanie wielorazowych toreb na zakupy wprowadza istotne zmiany w zakresie ochrony środowiska oraz w codziennych nawykach konsumentów. Głównym argumentem przemawiającym za ich używaniem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na ekosystem, spowodowanego masowym stosowaniem plastikowych toreb jednorazowych. Wielorazowe torby…

Czytaj całość

Certyfikaty dla firm mają kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania rynkowego, wpływając pozytywnie na percepcję marki przez klientów i partnerów biznesowych. Ugruntowują pozycję firmy na rynku, potwierdzając jej wiarygodność, rzetelność oraz wysoką jakość oferowanych produktów lub usług. Poniżej przedstawiamy, dlaczego certyfikaty są istotne w biznesie, jak są odbierane przez konsumentów i firmy oraz jakie korzyści z nich płyną. Certyfikat w firmie Certyfikaty stanowią formalne potwierdzenie, że firma spełnia określone standardy jakości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju czy zgodności z przepisami prawnymi. Są one wydawane przez niezależne organizacje certyfikujące, co dodatkowo podnosi ich wiarygodność. W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest ogromna, posiadanie certyfikatów może…

Czytaj całość

Dyrektywa RoHS, czyli “Restriction of Hazardous Substances”, jest regulacją Unii Europejskiej mającą na celu ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Formalnie to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji w odpadach elektronicznych. Dyrektywa RoHS koncentruje się na ograniczeniu stosowania dziesięciu substancji, w tym ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), oraz czterech różnych ftalanów. Zabrania stosowania tych substancji powyżej ustalonych limitów…

Czytaj całość