Autor: Aleksandra Pańczyszyn

Wprowadzenie europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) stanowi znaczący krok naprzód w kierunku transparentności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Standardy te zostały opracowane przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i są ściśle powiązane z dyrektywą o sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (CSRD). Od 1 stycznia 2024 roku, firmy spełniające określone kryteria będą zobowiązane do raportowania zgodnie z tymi nowymi wytycznymi. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty ESRS, ich podstawy prawne oraz znaczenie dla przedsiębiorstw. Co to są standardy ESRS? Standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards) to kompleksowy zestaw wytycznych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest ujednolicenie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa ujawniają…

Czytaj całość

Inicjatywa w sercu miasta Wrocław, znany ze swojego zaangażowania w innowacyjne projekty, po raz kolejny udowodnił, że jest miastem przodującym w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju. W maju 2024 roku, jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomił Miejską Farmę na Swojczycach, której celem jest produkcja warzyw dla dzieci z wrocławskich żłobków. Miejska Farma, zlokalizowana na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr), stanowi przykład połączenia edukacji, ekologii i wsparcia społecznego. Ekologiczne uprawy na skalę miejską Na farmie o powierzchni 3 hektarów uprawiane są ziemniaki, buraki, dynia i cukinia. Warzywa te są dostarczane do wrocławskich żłobków elektrycznym pojazdem, a nadwyżki plonów…

Czytaj całość

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) to państwowy operator systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za stabilne i bezpieczne działanie krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). PSE zarządza infrastrukturą przesyłową oraz zapewnia dostępność mocy przesyłowej, kluczowej dla zrównoważonego funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Procedura rejestracji w PSE Rejestracja w PSE obejmuje kilka kluczowych etapów, które mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i technicznymi. Proces ten jest niezbędny dla podmiotów planujących przyłączenie nowych obiektów wytwórczych, magazynów energii czy uczestnictwo w rynku mocy. 1. Rejestr Magazynów Energii Elektrycznej Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w stabilizacji sieci elektroenergetycznej, umożliwiając gromadzenie nadmiarowej energii i jej wykorzystanie w okresach…

Czytaj całość

Raport EY “Taxonomy Barometer 2024” jest kompleksowym badaniem, które analizuje praktyki raportowania oraz zgodność działalności gospodarczej z unijną taksonomią środowiskową. Dokument koncentruje się na ocenie kwalifikowalności i zgodności działalności przedsiębiorstw w różnych sektorach, wskazując na najczęściej raportowane działania oraz wyzwania związane z adaptacją do zmieniających się wymogów regulacyjnych. Kluczowe wnioski wynikające z Taxonomy Barometer 2024 Raport EY podkreśla kilka kluczowych wniosków dotyczących praktyk raportowania i zgodności działalności gospodarczej z unijną taksonomią. Przede wszystkim, zgodność działalności z taksonomią jest kluczowa dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przeanalizujmy szczegółowo najważniejsze wnioski z raportu. Średni udział działalności kwalifikujących się i zgodnych Analiza wykazała, że…

Czytaj całość

Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. Walka z nimi wymaga współdziałania rządów, instytucji, przedsiębiorstw oraz jednostek. Kluczowym elementem w tej walce jest zrozumienie natury zmian klimatycznych, ich przyczyn, konsekwencji oraz dostępnych rozwiązań. Najnowszy raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) wskazuje na znaczące różnice w poziomie wiedzy na temat zmian klimatycznych pomiędzy różnymi grupami wiekowymi w Europie, z wyraźną przewagą osób powyżej 30. roku życia nad młodszymi generacjami. Generacyjne różnice w wiedzy o zmianach klimatycznych Analiza wyników badania EIB, w którym wzięło udział ponad 30 000 respondentów z 35 krajów, wykazała, że osoby powyżej 30. roku…

Czytaj całość

Korupcja stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju zrównoważonego w Europie. Współczesne badania i raporty wskazują na to, że zjawisko to nie tylko hamuje rozwój gospodarczy, ale również destabilizuje instytucje demokratyczne, osłabia praworządność i pogłębia nierówności społeczne. Poniżej przedstawiamy uproszczoną analizę wpływu korupcji na rozwój zrównoważony w kontekście europejskim, bazując na danych i raportach dostępnych z różnych źródeł. Skala korupcji w Europie i konsekwencje zjawiska Korupcja jest obecna w różnych formach w wielu krajach Unii Europejskiej. Według raportu Transparency International za 2023 roku, Polska odnotowała najwyższy poziom korupcji od dekady. Podobnie, Węgry uzyskały najgorsze wyniki w badaniach dotyczących korupcji w całej Unii…

Czytaj całość

Zastosowanie sztucznej inteligencji w obszarze ESG staje się coraz bardziej powszechne i ma potencjał transformacyjny, porównywalny z pojawieniem się internetu czy telefonów komórkowych. Generatywna sztuczna inteligencja, szczególnie, oferuje nowe narzędzia i możliwości, które mogą znacznie poprawić jakość i dostępność danych ESG, a także zwiększyć ich wpływ społeczny. Wyzwania związane z raportowaniem ESG Raportowanie ESG stanowi kluczowy element działalności wielu firm, zwłaszcza w obliczu rosnących regulacji, takich jak Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) w Unii Europejskiej. Chociaż większość globalnych korporacji posiada doświadczenie w raportowaniu, wiele z nich nadal opiera się na archaicznych metodach, takich jak…

Czytaj całość

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie produkty wybierają. Jednym z kluczowych narzędzi, które pomaga konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje, są etykiety ekologiczne. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje EU Ecolabel – oficjalne, dobrowolne oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej, które promuje produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością ekologiczną. Przyjrzymy się, jak EU Ecolabel wpływa na decyzje konsumentów i jakie korzyści niesie za sobą dla środowiska oraz producentów. Historia i struktura EU Ecolabel EU Ecolabel, znany również jako „kwiat UE”, został wprowadzony ponad 30 lat temu jako „Community Eco-label”. Jego celem było stworzenie wspólnotowego systemu oznakowania…

Czytaj całość

W świecie, gdzie rocznie konsumujemy 1,75 razy więcej zasobów naturalnych niż Ziemia jest w stanie odnowić w ciągu 12 miesięcy, firmy muszą oderwać wzrost gospodarczy od eksploatacji zasobów. Model gospodarki cyrkularnej, w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu liniowego, oferuje firmom możliwość kontynuowania długoterminowego wzrostu poprzez zwiększenie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na dużą skalę. Dlaczego warto przyjąć model cyrkularny? Praktyki cyrkularne, takie jak odzyskiwanie zasobów, wydłużanie cyklu życia produktów oraz promowanie ekonomii współdzielenia, przynoszą liczne korzyści. Obejmują one większą odporność biznesową, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz wzrost przychodów dzięki nowym klientom, usługom i innowacjom. W badaniu przeprowadzonym przez Bain…

Czytaj całość

Światowy Dzień Rybołówstwa obchodzony jest corocznie 27 czerwca. Święto zostało ustanowione w 1984 roku przez Światową Konferencję ds. Rybołówstwa, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy związane z eksploatacją zasobów wodnych. Rybołówstwo odgrywa istotną rolę w globalnym systemie żywnościowym, ale jego intensywność stanowi zagrożenie dla ekosystemów morskich. Główne cele święta Wyzwania dla rybołówstwa Przełowienie i jego konsekwencje Przełowienie jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego rybołówstwa. Nadmierna eksploatacja zasobów rybnych prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej i może prowadzić do wyginięcia wielu gatunków. Eksperci wskazują na konieczność ograniczenia połowów przez duże jednostki i preferowania małych kutrów oraz kontrolę łowisk przez lokalne społeczności​. Wpływ…

Czytaj całość