Wizyta komisarz Unii Europejskiej ds. energii, Kadri Simson, w Australii zaznaczyła nowy rozdział we wzmacnianiu współpracy energetycznej między Unią Europejską a Australią.

Kwietniowa wizyta, będąca wyrazem głębokiego zaangażowania obu stron w realizację Porozumienia Paryskiego oraz przyspieszenie globalnej transformacji energetycznej, podkreśliła nie tylko wspólne wartości i cele, ale także konkretne obszary, w których UE i Australia mogą wspólnie pracować na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Wspólne zobowiązania i cele

Centralnym elementem dyskusji z 4 kwietnia 2024 r. była potrzeba dekarbonizacji systemów elektrycznych, z naciskiem na kluczową rolę energii wiatrowej i słonecznej oraz na poprawę efektywności energetycznej. Współpraca rozciąga się również na wodór odnawialny i jego pochodne, uznając ich potencjał w dekarbonizacji sektorów trudnych do zredukowania emisji. Wizyta zaowocowała wspólnym oświadczeniem, podkreślającym zobowiązanie do wspierania globalnie zróżnicowanych, przejrzystych i bez ryzyka rynków krytycznych surowców mineralnych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju.

Europa i Australia są partnerami strategicznymi i łączy nas długa historia. Mamy wspólne wartości i obawy, zwłaszcza dotyczące środowiska, zmiany klimatu, sprawiedliwej transformacji i bezpieczeństwa energetycznego, a także mamy wspólny interes w zakresie współpracy. W świetle obecnej sytuacji geopolitycznej powinniśmy tę współpracę dwustronnie pogłębiać. Nasze wspólne oświadczenie pokazuje obszary, w których możemy i chcemy współpracować – od odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej po wodór i surowce krytyczne i nie tylko.

Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii

Kierunki współpracy UE – Australia

Jednym z głównych tematów była rola wodoru odnawialnego w transformacji energetycznej. Wspólnie rozpoznano znaczenie szybkiego rozwoju przemysłu wodorowego oraz ustanowienia niezawodnych łańcuchów dostaw. Wizyta stanowiła okazję do podkreślenia wspólnych inicjatyw, takich jak australijski program “Hydrogen Headstart” i unijne cele wodorowe określone w inicjatywie REPowerEU, które mają na celu promowanie produkcji i wykorzystania odnawialnego wodoru.

Równie ważna była kwestia zarządzania węglem przemysłowym, gdzie UE i Australia uznają komplementarną rolę technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w redukcji emisji z przemysłu. Podkreślono otwartość na dalszą współpracę i wymianę wiedzy w tej dziedzinie, co jest odzwierciedlone w strategii zarządzania węglem przemysłowym UE oraz australijskim programie technologii wychwytywania węgla.

W kontekście krytycznych surowców mineralnych obie strony zobowiązały się do wspierania zrównoważonego i etycznego pozyskiwania surowców, co jest kluczowe dla transformacji energetycznej. Wizyta podkreśliła znaczenie współpracy w tej dziedzinie, w tym dążenie do ustanowienia dwustronnego strategicznego partnerstwa oraz współpracy w ramach Partnerstwa Bezpieczeństwa Zasobów i Konferencji na temat krytycznych materiałów i minerałów.

Fot. Komisarz Unii Europejskiej ds. energii Kadri Simson oraz australijski minister ds. zmian klimatu i energii Chris Bowen. Obraz: Unia Europejska.

Współpraca na forum międzynarodowym przez mechanizm IEA

UE i Australia zobowiązały się również do współpracy na forum międzynarodowym, w tym poprzez mechanizm wczesnego ostrzegania IEA dotyczący stabilności rynków LNG oraz zaangażowanie w ograniczanie emisji metanu w sektorze energetycznym. W kontekście handlu i transformacji energetycznej, obie strony zauważyły znaczenie finalizacji negocjacji dwustronnej umowy o wolnym handlu, która przyczyni się do zdecydowanego wzrostu handlu i inwestycji w kluczowe sektory, wspierając tym samym transformację energetyczną.

Wizyta Kadri Simson w Australii zaznaczyła nie tylko kontynuację, ale i pogłębienie współpracy energetycznej między UE a Australią. Dzięki wspólnym wartościom i celom, obie strony zobowiązały się do współpracy w kluczowych obszarach, takich jak dekarbonizacja, efektywność energetyczna, wodór odnawialny i zarządzanie węglem przemysłowym, podkreślając swoją rolę jako liderów w globalnej transformacji energetycznej. Ta współpraca, oparta na solidnych fundamentach i wspólnych interesach, jest nie tylko odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, ale również okazją do promowania zrównoważonego rozwoju i innowacji w sektorze energetycznym na świecie.

Czytaj dalej: