Przedstawiciele największego biznesu, którzy swoje biznesy budowali od zera, stworzyli organizację, której działalność ma pomóc m.in. w rozwoju gospodarki. Chcą prowadzić transparentną komunikację z rządem, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Na czele Polskiej Rady Przedsiębiorczości stanął Rafał Brzoska, założyciel firmy InPost.

Celem Rady, która ma typowo biznesowe korzenie, ma być szeroko rozumiane wsparcie w rozwoju kraju. Rada ma prowadzić otwarty dialog z rządem i w ramach szeregu inicjatyw, wypracowywać najlepsze rozwiązania, które mają być siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski oraz wzmacniać pozycję kraju na międzynarodowej arenie.

– Gdy porównujemy osiągnięcia polskich przedsiębiorców do tych, którzy prowadzą biznes za granicą, to jesteśmy w czołówce. Pytanie, jak nasze zainteresowanie przekuć na inne gałęzie gospodarki – mówił przewodniczący Rady Rafał Brzoska, założyciel firmy InPost.

Zespoły działające w ramach Rady zajmować się będą wieloma konkretnymi tematami wpływającymi na gospodarkę i społeczeństwo. Jednak na perspektywę gospodarki, rynku, przedsiębiorczości i społeczeństwa patrzą znacznie szerzej.

– Wraz z przewodniczącym Rafałem Brzoską i wiceprzewodniczącą Beatą Mońką mamy – jako jeden z zespołów – dwa cele. Pierwszy to odbudowa wizerunku polskiego przedsiębiorcy, a więc chcemy tłumaczyć i pokazywać, jak ważną rolę odgrywają oni w ekosystemie, a przy okazji odbudować etos pracy wśród młodych ludzi. Chcemy pokazać, że sukces nie bierze się znikąd, że bierze się z pracy i przedsiębiorczości – zaznaczał podczas inauguracji Dariusz Gałęzewski, współtwórca Oshee.

Inną inicjatywą w ramach tego zespołu mają być propozycje zmian w prawie, które będą walczyć z anonimowym hejtem w sieci. Dariusz Gałęzewski wyjaśniał, że osoby hejtujące innych powinny brać odpowiedzialność za swoje słowa.

– Wiemy, ilu młodych ludzi zmaga się obecnie z depresją i jaki jest stan psychiatrii w Polsce. Większość stanów depresyjnych bierze się właśnie z hejtu i braku samoakceptacji. Statystyki pokazują, że dzisiaj będzie siedem prób samobójczych, z czego jedna będzie skuteczna – przypominał Dariusz Gałęzewski.

Biznes apeluje o dialog

Rada jest częścią organizacji Pracodawcy RP. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rafał Brzoska podkreślał, że biznes liczy na otwarty dialog tak, aby jego głos – jak ujął – nie pozostał wołaniem na puszczy.

Dialogu rządu z biznesem brakowało od wielu lat. Dzisiaj warto powiedzieć, abyśmy zresetowali ten model. Przedstawicielom biznesu zależy na tym, aby Polska była mądrze zarządzanym krajem – zaznaczał Rafał Brzoska.

Beata Drzazga, wiceprzewodnicząca Rady przypominała, że biznes ma wieloletnie doświadczenia i wiedzę gromadzoną od podstaw, którą warto wykorzystać.

– Zaczynaliśmy od zera, od jednego pokoju, od zatrudnienia jednej osoby. Stworzyliśmy największe firmy w Polsce cenione za granicą, ale niedoceniane w kraju. Rozmowy z publiczną władzą na przestrzeni lat się usztywniały – przypominała założycielka jednej z największych firm opieki senioralnej Betamed.

Politycy obecni na sali podkreślali, że podejście administracji publicznej do biznesu zmieniło się po wyborach parlamentarnych.

Politycy i przedstawiciele instytucji obecni na posiedzeniu Polskiej Rady Przedsiębiorczości.
Podczas pierwszego posiedzenia Rady obecni byli m.in. Jan Krzysztof Bielecki (pierwszy z lewej), Waldemar Pawlak (drugi od lewej) oraz Ryszard Petru i Michał Kobosko (Fot: Pracodawcy RP)

– Przedsiębiorcy odczuwali deficyt rozmowy i partnerskiego traktowania ze strony rządu. Po 15 października ub.r. (data wyborów parlamentarnych – przyp. red) zmieniła się całkowicie filozofia podejścia do przedsiębiorców. Stawiamy na dialog, rozmowę, ponieważ przedsiębiorcy są naszym partnerem – zapewniał wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman.

Rada zidentyfikowała dziesięć kluczowych aspektów w życiu gospodarczym i społecznym, gdzie politycy powinni usłyszeć głos przedsiębiorców, którzy na podstawie wiedzy i doświadczenia, mogą proponować rozwiązania wspierające społeczeństwo, biznes i gospodarkę.

– Przykładem jest elektromobilność, gdzie przepisy – w porównaniu do innych krajów – nie istnieją. Czy my nie chcemy na tym skorzystać? Chcemy, ale nie wiemy jak. I tu jest nasza rola, by ponad wszelkimi podziałami, zgłaszać pomysły i przekazywać je rządzącym do oceny. Także po to, aby sprawdzać, czy jest to spójne z hasłami, które rządząca koalicja niosła na sztandarach – zaznaczał Rafał Brzoska.

Inauguracyjne posiedzenie Polskiej Rady Przedsiębiorczości – PRP. (Fot: Pracodawcy RP)

W Radzie zasiadają przedstawiciele największych firm, ludzie, którzy swoje biznesy budowali od podstaw, a które dziś należą do europejskiej czołówki. Ale – co podkreślał Rafał Sonik, zwycięzca Rajdu Dakar, a obecnie inwestor nieruchomościowy, potrafią reagować bardzo szybko także w sytuacjach kryzysowych

– Bezpośrednim impulsem, który może świadczyć o naszej skuteczności, jest przykład pierwszych dni i tygodni po wybuchu wojny w Ukrainie. Mieliśmy świadomość, że na reakcję władz Polski czy UE trzeba będzie trochę poczekać, ale swoje pomysły mogliśmy realizować natychmiast i dokładnie to robiliśmy. W ciągu godzin uruchomiliśmy ogromne strumienie pomocowe – podkreślał Rafał Sonik, dodając, że przedsiębiorcy chcą być źródłem wiedzy podanej w transparentny sposób, a co ważne – także życzliwie, bo wszyscy są otwarci na los kraju.

Manifest Polskiej Rady Przedsiębiorczości

Manifest Rady odczytany przez Rafała Brzoskę składa się z dziesięciu punktów istotnych dla gospodarki. Kładzie nacisk na transparentność i współpracę opartą na wartościach, które płyną z ESG, a jednym z priorytetów bezpośrednio powiązanym z ESG są kwestie zielonej energii i elektromobilności.

1. Transparentny dialog społeczny. Stawiamy na otwartą, uczciwą komunikację z rządem i społeczeństwem. Naszym celem jest wspieranie rządzących w budowaniu wzajemnego zrozumienia i poszanowaniu różnych wartości i różnych perspektyw.

2. Przewidywalność i klarowność prawa. Dążymy do współtworzenia przepisów prawnych poprzez przeprowadzenie eksperckich konsultacji, zgłaszanie postulatów do procedur legislacyjnych. Cel to stworzenie przepisów jasnych, precyzyjnych, stabilnych, umożliwiających efektywne planowanie i działanie firm, korzystne zarówno dla przedsiębiorców, ale również dla zatrudnionych i obywateli.

3️. Sprawny i uczciwy system podatkowy. Popieramy wszystkie reformy mające na celu stworzenie sprawiedliwego, klarownego, łatwego do zrozumienia systemu podatkowego, motywującego przede wszystkim nas, przedsiębiorców, do inwestycji. Inwestycje nie powstają w miesiąc. Powstają na lata i kluczem jest, by te innowacje i dostosowanie do naszych potrzeb zarówno korporacji, ale też małych i średnich przedsiębiorstw, które dzisiaj są pozostawione bardzo często same sobie.

4️. Wsparcie polskich firm za granicą. Aktywnie chcemy promować polskie przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej, wspierając ich ekspansję, konkurencyjność, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski.

5️. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu. Chcemy zobowiązać się do budowy mostów pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. By to mityczne partnerstwo publiczno prawne, które jest tylko i wyłącznie na papierze, może wreszcie się zmaterializowało. Tak jak w innych gospodarkach wysoko rozwiniętych stymulować wzrost gospodarczy i ten rozwój technologiczny właśnie w wyniku takiego partnerstwa prywatno-publicznego.

6️. Polska siłą ekonomiczną w Europie. Chcemy wzmocnić pozycję Polski jako lidera, też przez rozwój partnerstwa z Ukrainą, nawiązania jak najszybszego dialogu z przedstawicielami ukraińskiego biznesu, by myśleć o realnej możliwej odbudowie i wzmacnianiu Ukrainy jako niezależnego, demokratycznego państwa.

7️. Programy Smart Migration. Chcemy się zaangażować zwłaszcza w obecnym narastającym konflikcie napięć migracyjnych. Stworzenie elastycznych, atrakcyjnych systemów imigracyjnych, przyciągających najwyższej klasy talenty z globalnej społeczności.

8️. Współpraca nauki z biznesem. Polska nauka potrzebuje prywatnego biznesu, by móc z sukcesem komercjalizacji dać rozwiązania i swoje wynalazki.

9️. Wyrównanie szans dla polskich firm. Przede wszystkim promujemy zdrową konkurencję. Konkurencję, która nie powoduje, że państwo konkuruje z prywatnym segmentem. To, co widzieliśmy w wielu obszarach ostatnio prowadzące do patologii i tak naprawdę wynaturzenia właściwego podejścia do tego, gdzie za dużo państwa, gdzie za dużo prywatnej działalności.

10. Zielona energia i elektromobilność. Chcemy wspierać to poprzez projekty oparte na zielonych źródłach energii, elektromobilności i kończąc. Zobowiązujemy się być wiodącą siłą w tym procesie transformacji. Możecie Państwo naprawdę na nas liczyć, na nasze siły, zasoby, know-how, ale też na nasz czas.

Skład założycielski Polskiej Rady Przedsiębiorców:

Przewodniczący: Rafał Brzoska (InPost)

Wiceprzewodniczący: Tomasz Misiak, inwestor, założyciel Mizyak Fund, Wojciech Wolny (Euvic), Dariusz Gałęzewski (Oshee), Beata Drzazga (Betamed), Marian Owerko (FoodWell), Adrian Stachura (Barel Poland), Agnieszka Wiercińska (kancelaria prawna WKB), Andrzej Ladziński (kancelaria prawna GWW), Rafał Sonik (mistrz Rajdu Dakar, inwestor nieruchomościowy), Ryszard Chmura (Corporate Connections), Adam Niedziółka (ADN), Beata Mońka (prezeska wielu firm np. Omnicom), Bartosz Skwarczek (G2A)

Członkowie: Maciej Balsewicz (bValue Fund), Łukasz Dziekoński (Montis Capital), Dariusz Żuk (AIP), Jacek Furman (Aflofarm), Dariusz Miłek (CCC), Paweł Jarski (Elemental Holding), Mariusz Jawoszek (Dictador), Eugeniusz Jasikowski (inwestor), Martin Kaczmarski (Kaczmarski Inkasso), Piotr Krupa (Kruk), Dominik Leszczyński (DL Invest), Wiktor Szmidt (Netguru), Paweł Ossowski (Zarys), Robert Dobrzycki (Panattoni), Marcin Przybyło (AutomatSpec), Sebastian Jabłoński (Respect Energy), Grażyna Piotrowska-Oliwa (RentPlanet), Jakub Swadźba (Diagnostyka), Paweł Szataniak (Wielton), Andrzej Wasilewski (MAK), Jan Zając (Ziko), Tomasz Hanczarek (Personnel Service), Marek Świątkowski (kancelaria prawna DZP), Jakub Górski (kancelaria prawna SPCG), Maciej Duda (ZM Duda), Tomasz Ciapała (Lancerto), January Ciszewski (JR Holding).