Przeglądasz: firmy

Komisja Europejska przyjęła pierwszy zestaw europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Po wielu sygnałach ze strony przedsiębiorców postanowiła jednak złagodzić przepisy dotyczące raportowania ESG…