Ostatnie doniesienia z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) Unii Europejskiej przynoszą przełomowe wieści w dziedzinie polityki ochrony środowiska.

Jak wynika z danych zgłoszonych przez państwa członkowskie UE na dzień 2 kwietnia 2024 roku, emisje w ramach EU ETS w roku 2023 spadły o imponujące 15,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to największy roczny spadek emisji od czasu uruchomienia systemu w 2005 roku, co nie tylko podkreśla jego skuteczność, ale również świadczy o niezachwianym zaangażowaniu UE w dekarbonizację swojej gospodarki.

The data reported by EU Member States as of 2 April 2024 show a 15.5% decrease in emissions in 2023, compared to 2022 levels. With this development, ETS emissions are now around 47% below 2005 levels and well on track to achieve the 2030 target of -62%.

ESG News

System handlu uprawnieniami do emisji: katalizator zmian w UE

EU ETS stanowi kamień węgielny polityki klimatycznej Unii Europejskiej, mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wprowadzenie limitów emisji dla przedsiębiorstw i zachęcanie ich do inwestowania w technologie przyjazne dla środowiska. Spadek emisji o 15,5% w 2023 roku w stosunku do poziomów z 2022 roku świadczy o tym, że EU ETS działa jako główny instrument polityczny dla dekarbonizacji europejskiej gospodarki.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Napędzanie zmian przez odnawialne źródła energii

Najważniejszym motorem rekordowego spadku emisji w ramach EU ETS był sektor energetyczny, gdzie emisje z produkcji energii elektrycznej zmniejszyły się o imponujące 24% w porównaniu z 2022 rokiem. Spadek ten wynikał głównie ze znacznego wzrostu produkcji energii odnawialnej, przede wszystkim z wiatru i słońca, kosztem węgla i gazu. Oprócz tego, do spadku emisji przyczyniło się także ożywienie produkcji energii hydroelektrycznej i jądrowej, dzięki korzystniejszym warunkom klimatycznym, chociaż miało to mniejszy wpływ.

W sektorach przemysłu energochłonnego zaobserwowano redukcję emisji o około 7% w porównaniu z 2022 rokiem. Spadki te są wynikiem połączenia zmniejszonej produkcji i zysków efektywności, szczególnie widocznych w przemyśle cementowym, żelaznym i stalowym.

Emisje z lotnictwa wzrosły w porównaniu z 2022 rokiem o około 10%. Jest to konsekwencja kontynuowanego odbicia branży lotniczej po załamaniu ruchu spowodowanym pandemią COVID-19.

Zaobserwowany trend potwierdza skuteczność i efektywność systemu EU ETS jako głównego instrumentu politycznego dla dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Osiągnięcie celu redukcji emisji o 62% do 2030 roku jest teraz bardziej realne niż kiedykolwiek, co stanowi obiecujący krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Czytaj dalej: