Dla rynku najważniejsza jest transformacja i dekarbonizacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024-2030 dotyczy wszystkich spółek Grupy i opiera się na pięciu kluczowych filarach, z konkretnymi celami już na 2026 rok. - Obejmuje cały obszar zrównoważonego rozwoju, natomiast z perspektywy rynku, inwestorów najważniejsze jest to, co zdefiniowaliśmy w obszarze klimat, czyli transformacja energetyczna i dekarbonizacja - podkreśla Stanisław Barański, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w Grupie ORLEN.

Firma zamierza m.in. ograniczyć o 25 proc. emisje z segmentów rafinerii, wydobycia i petrochemii, zmniejszyć o 40 proc. intensywność emisji produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczyć wskaźnik intensywności emisji NCI Grupy o 15 procent. Rokiem bazowym jest 2019 rok. 

W Grupie planowane są również inwestycje w nowe obszary energetyczne – zero lub niskoemisyjne, m.in. w rozwój elektromobilności i biopaliw, CCS, czy OZE.