Autor: Zofia Dzik

Choć obowiązek raportowania ESG zgodnie z harmonogramem wdrożenia dyrektywy CSRD obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa dopiero za dwa lata, czyli za 2026 rok, wiele z nich może nie mieć świadomości i nie być gotowymi na to, że znajdzie się w cyklu raportowym już w tym roku ze względu na fakt, że stanowią część szeroko rozumianego łańcucha wartości dużych przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju już za rok 2024 (spółki notowane na giełdzie oraz zatrudniające powyżej 500 pracowników). Ważnym aspektem jest tutaj także to, że przepisy wymuszają raportowanie według określonych standardów z podaniem wymiernych danych, w tym zdefiniowanych…

Czytaj całość