Badanie due diligence w ESG staje się ważnym elementem w procesie fuzji i przejęć, podkreślając znaczenie czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Coraz rosnące znaczenie aspektów zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią na zmiany legislacyjne, presję ze strony finansujących oraz wysokie oczekiwania rynkowe i społeczne.

Ogólna koncepcja badania due diligence w związku z ESG

Badanie due diligence w zakresie ESG to kompleksowa analiza, obejmująca sprawdzanie zgodności z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi oraz z nieskodyfikowanymi standardami i oczekiwaniami interesariuszy dotyczącymi przejmowanego podmiotu. Badanie to rzuca światło na aktualne działania firmy w obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania korporacyjnego.

W zakresie środowiskowym, due diligence dotyczy wewnętrznych procedur i praktyk, obejmuje odpowiedzialność za obszary wpływające na naturę, takie jak zużycie energii, emisja CO2, zużycie wody oraz zarządzanie odpadami. Analiza ta podsumowuje również, jak model biznesowy firmy wpływa na środowisko i kluczowych interesariuszy.

Społeczny wymiar due diligence zajmuje się zobowiązaniami i najlepszymi praktykami w obszarze praw człowieka, etyki, standardów zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy oraz promowania różnorodności i równości.

W kontekście ładu korporacyjnego, badanie koncentruje się na analizie systemów zarządzania ryzykiem, kodeksów etycznych oraz transparentności procesów decyzyjnych i wynagradzania kierownictwa.

Warto zaznaczyć, że nie ma uniwersalnej metody badania due diligence w obszarze ESG, która byłaby odpowiednia dla wszystkich branż. Każda z nich niesie ze sobą specyficzne wyzwania ekologiczne i społeczne. Na przykład, badając firmę chemiczną, kluczowe może być zagadnienie neutralizacji odpadów niebezpiecznych, podczas gdy w sektorze odzieżowym istotne mogą być kwestie związane z zatrudnianiem dzieci lub niskimi wynagrodzeniami. Dlatego ważne jest, aby dostosować kryteria oceny ESG do specyfiki danej branży i firmy.

Integracja ESG w modelach biznesowych

Firmy coraz intensywniej integrują kwestie ESG w swoje modele biznesowe. Dzieje się tak, ponieważ obszary te wpływają na wartość firmy, zarówno poprzez ryzyka związane z potencjalnymi zagrożeniami, jak i szanse, które mogą wynikać z zastosowania praktyk zrównoważonego rozwoju. ESG due diligence pozwala firmom na ocenę, jak dobrze są przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami i możliwościami, które niesie zrównoważony rozwój.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Specyfika ESG w różnych sektorach

W sektorze nieruchomości, który odpowiada za znaczną część emisji CO2, badanie due diligence w związku z ESG pozwala na głębsze zrozumienie i lepszą ocenę potencjalnych inwestycji. Podobnie, w sektorze finansowym i innych obszarach biznesowych, kwestie ESG są coraz częściej analizowane jako integralna część oceny ryzyka i potencjalnej wartości transakcji.

Ryzyka związane z czynnikami ESG mogą mieć bezpośredni wpływ na wycenę spółek. Wiele firm i instytucji finansowych bada już, w jaki sposób kwestie Environmental, Social and Corporate Governance mogą wpłynąć na długoterminową żywotność i opłacalność ich inwestycji. Badania pokazują, że inwestorzy są skłonni płacić więcej za firmy, które wykazują dojrzałość w obszarze zrównoważonego rozwoju, co świadczy o ich stabilności i perspektywach na przyszłość.

Przykłady i globalne perspektywy

Na przykładzie firm takich jak KPMG, Deloitte oraz innych liderów rynkowych, można zauważyć rosnącą tendencję do włączania ESG w standardowe procedury due diligence. Globalne badania, takie jak raport EY, wskazują, że czynniki Environmental, Social and Corporate Governance będą odgrywać coraz większą rolę w ocenie transakcji fuzji i przejęć na całym świecie.

Badanie ESG due diligence jest nie tylko reakcją na zmieniające się regulacje i presję rynkową, ale także strategiczną inwestycją w przyszłość firmy. Poprzez dokładną analizę i ocenę wpływu działalności firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, firmy mogą lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania i maksymalizować swoje potencjalne korzyści.

Czytaj dalej: