Dobre praktyki Hochland Polska dotyczące zrównoważonego rozwoju i CSR zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a co za tym idzie opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wśród nich znalazły się działania z zakresu kultury organizacyjnej, obszaru środowiska oraz zaangażowania w edukację dzieci i młodzieży.

W kwietniu tego roku, podczas konferencji „Targi Idei ESG”, odbyła się premiera 22. corocznego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To wydawana od 2002 roku najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w minionym roku. W obecnej edycji zaprezentowano 1046 dobrych praktyk zgłoszonych przez 266 firm i wyróżniono 5 inicjatyw zrealizowanych przez Hochland Polska. Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ponownie wyróżniło wszystkie zgłoszone przez nas działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Nasze dobre praktyki rynkowe obejmują projekty realizowane razem z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Wspólnie dążymy do zeroemisyjności, dbamy o ekoefektywność i dzielimy tym, co dobre

podkreśla Joanna Kamińska Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

Pięć praktyk Hochland w Raporcie Dobrych Praktyk FOB 2023

I Dobra praktyka z zakresu pracy, kultura organizacyjna

Zespół Columbus w Hochland Polska

W ramach akcji Zespół Columbus zorganizowano 2 webinary o rolnictwie regeneratywnym oraz potencjale zdrowotnym mleka i serów, a także Dzień Ochrony Środowiska. W konkursach i ekologicznej grze terenowej wzięło udział 105 osób. Nasadzono 12 lip w Kaźmierzu i 17 klonów w Węgrowie. W „Sprzątaniu świata” wzięło udział 100 osób: 85 uczniów szkół, 15 opiekunów i pracowników Hochland. Zebrano 39 worków odpadów. Zbiórka elektroodpadów za odbiór kwiatów zaangażowała 200 pracowników.

Fot. materiały udostępnione przez Hochland

Wierzę, że proponowane przez nas rozwiązania to dowód na to, że w zakładzie produkcyjnym z powodzeniem można łączyć aspekt ekonomiczny z troską o środowisko naturalne i lepszą przyszłość kolejnych pokoleń

mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

II Środowisko: ekoefektywność

Stop marnotrawstwu

Hochland przeciwdziała marnowaniu żywności poprzez wdrożenie standardów jakości i bezpieczeństwa produktu oraz optymalizowanie procesów produkcyjnych. Działania opierają się na zasadach hierarchii postępowania: ‘unikanie’ pojawienia się produktu niezgodnego, ‘zawracanie’ – ponowne wykorzystanie surowca, ‘skarmianie’ – produkt niezdatny produkcyjnie kierowany jest do skarmiania zwierząt, ‘produkcja energii’ – odpady niemożliwe do zagospodarowania kierowane są do biogazowni. Optymalizacja procesów i innowacyjność pozwoliły na lepsze zarządzanie i zmniejszenie ilości odpadów o 20% w zakładzie w Kaźmierzu i 60% w Węgrowie. Podjęto współpracę z Bankami Żywności oraz przekazano darowizny w ilości 120 ton.

III Środowisko: gospodarka obiegu zamkniętego

Partnerstwo na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

W zakładzie produkcyjnym, we współpracy z dostawcą opakowań, podejmowane były działania w zakresie stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Dotychczasowe dostawy pustych kubków Almette w opakowaniach zwrotnych rozszerzono o dekle i kubki. Celem była pięciokrotna rotacja kartonów, w których do zakładu w Węgrowie dostarczane były opakowania. Od uruchomienia projektu zmniejszono ilość odpadów papierowych o ok. 1 tys. kg. Odbiory płaskich wykrojów kartonów realizowane były przy okazji dostaw kartonów do zakładu produkcyjnego, co przyczyniło się do zminimalizowania zużycia paliwa i śladu węglowego w transporcie. Wszystkie nowe kartony zbiorcze do dostaw kubków i dekli są oferowane jako zwrotne.

IV Uczciwe praktyki operacyjne: relacje z dostawcami

Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw Hochland

Dział zrównoważonego rozwoju wraz z działem zakupów opracował badanie świadomości w obszarze ESG skierowane do dostawców surowców (z wyłączeniem dostawców mleka) i opakowań. Badanie miało na celu zwrócić uwagę dostawców na kwestie zrównoważonego rozwoju istotne dla Hochland, sprawdzić stopień zaangażowanie dostawców w realizację zadania z ww. zakresu i kierunki działań, które zamierzają oni obrać w przyszłości. Do badania przystąpiło łącznie 79 dostawców. Podjęto kwestie posiadania strategii zrównoważonego rozwoju, prowadzenia szkoleń wśród pracowników na temat kwestii środowiskowych, wielkości emisji gazów cieplarnianych, wpływu działalności na bezpośrednie i pośrednie korzystanie z wody i na bioróżnorodność. Wyniki badania wykazały, że większość dostawców ma opracowaną lub zamierza w przyszłości opracować strategię zrównoważonego rozwoju oraz prowadzi lub zamierza w przyszłości prowadzić szkolenia w kwestiach klimatycznych i ograniczania wpływu na środowisko.

V Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Edukacja dzieci i młodzieży Hochland „Dzielimy się tym, co dobre”

Hochland współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i Programem Pajacyk. Chce mieć wpływ na niwelowanie barier rozwojowych związanych z niedożywieniem, pomaga uwolnić potencjał dzieci, przywrócić radość w realizacji pasji poprzez finansowanie ciepłych posiłków i edukację. W ramach akcji „Dzielimy się tym, co dobre” Hochland odwiedził 3 szkoły podstawowe w różnych regionach Polski, gdzie zorganizował warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci.

Ponadto firma zaangażowała się w projekt Good Town na platformie Roblox, tworząc w niej Krainę Hochland, gdzie młodzi ludzie poprzez wirtualną zabawę mogli wesprzeć szczytną ideę i ufundować 3 tys. ciepłych posiłków dla potrzebujących dzieci. Logo akcji umieszczone zostało na opakowaniach serów Hochland, aby konsumenci wiedzieli, że wybierając produkt, dokładają cegiełkę do wsparcia potrzebujących dzieci. W wydarzeniach wzięło udział 72 dzieci: Ćmielów – 27, Pisz – 25, Warszawa – 20. Z kolei w Krainie Hochland w Good Town gracze zrobili ponad 150 tys. kanapek, dzięki temu firma ufundowała 3 tys. ciepłych posiłków (były one dodatkowe w stosunku do 150 tys. posiłków w ramach 3-letniej współpracy z Pajacykiem).

Autor: Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska

Czytaj dalej: