Rozwój strategii ESG (środowiskowej, społecznej i zarządczej) stał się kluczowy dla przedsiębiorstw w obliczu rosnącej nieprzewidywalności globalnego krajobrazu, który ukształtowany został przez wydarzenia takie jak pandemia, konflikty geopolityczne, zmiany gospodarcze oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne. Adresowanie ryzyk ESG staje się coraz bardziej istotne dla budowania odporności przedsiębiorstw i zapewnienia ich długoterminowej trwałości. Wpływa to na różne dziedziny, w tym łańcuchy dostaw, handel, siłę roboczą i bezpieczeństwo​​.

W 2024 roku ESG przeszło do fazy, którą można określić jako ESG 3.0. Oznacza to przejście od defensywnego podejścia, które skupiało się na zrównoważeniu i środowisku, do bardziej ofensywnego, wymagającego od korporacji aktywnego wdrażania inicjatyw ESG, aby osiągnąć jasno określone cele i standardy.
Ważnym elementem ESG 3.0 jest uwidocznienie wyników, co oznacza, że świat będzie obserwował, jak firmy rzeczywiście i transparentnie inwestują w poprawę swojego wpływu​​.

Strategia ESG. Jak zacząć ją budować?

ESG staje się coraz bardziej znaczące dla długoterminowego sukcesu finansowego firm, w tym dla łagodzenia ryzyk ekonomicznych i wykorzystywania możliwości inwestycyjnych.

Zaniedbanie aspektów ESG może prowadzić do strat finansowych, jak pokazał przypadek Apple, które straciło między 4 a 8 miliardów dolarów z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Ponadto firmy narażone są na ryzyko reputacyjne i prawne, jak w przypadku Hyundai Motors, które z powodu zarzutów dotyczących pracy dzieci zmuszone było do podjęcia działań w swojej fabryce w Alabamie​​.

Kluczowe obszary, na które przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę w 2024 roku, obejmują etykę i integralność, bezpieczeństwo i przejrzystość łańcuchów dostaw, transformację siły roboczej, włączenie i upoważnienie Pierwszych Narodów oraz dynamiczny krajobraz polityczny i regulacyjny. Wszystkie te elementy są istotne dla zrównoważonego rozwoju i odporności biznesu, a także wpływają na atrakcyjność firmy dla talentów, klientów i inwestorów.

Rozwój strategii

Rozwój strategii ESG wymaga skrupulatnego planowania i realizacji serii skoordynowanych działań. Proces obejmuje kilka etapów, które są niezbędne do zbudowania skutecznej i autentycznej strategii ESG, dostosowanej do specyficznych potrzeb i celów firmy.

Na początku należy rozważyć zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych, takich jak kierownictwo wyższego szczebla i inne osoby mogące wesprzeć zespół ESG w procesie tworzenia strategii. Ważne jest, aby wszyscy w organizacji rozumieli “dlaczego” rozwija się strategię ESG, co pomoże w budowaniu zaangażowania i zrozumienia. Spotkanie z udziałem interesariuszy i przedstawicieli odpowiednich działów może zapewnić wspólne zrozumienie znaczenia ESG i nadchodzącego procesu rozwoju strategii.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oceny stanu obecnego oraz oceny materialności (podwójnej materialności), które dostarczają informacji o tym, co jest istotne dla firmy i jakie priorytety wynikają z tych czynników. W ramach oceny materialności, dialog ze stronami interesu jest niezbędny do zdobycia informacji o ich preferencjach, priorytetach i wartościach.

Istotnym elementem jest także jakość i dostępność danych. Na początkowym etapie nie wszystkie dane mogą być dostępne lub bezpośrednio użyteczne. Na przykład, podczas gdy emisje zakresu 1 i 2 mogą być łatwo przeliczane, uwzględnienie emisji zakresu 3 wymaga intensywnego dialogu z partnerami w łańcuchu wartości i może wymagać kilku iteracji, aby uzyskać wiarygodne dane.

Po zebraniu danych i przeprowadzeniu oceny, firmy powinny opracować autentyczną i dostosowaną do potrzeb strategię ESG. Strategia ta powinna obejmować cele ESG i wskaźniki KPI, które pomagają skupić się na pożądanych wynikach. Inicjatywy i projekty ESG są następnie “driverami” w osiąganiu tych wskaźników.

W ramach strategii ESG firmy powinny również uwzględniać zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, co może przynieść nowe pomysły i punkty widzenia.

Raportowanie ESG gromadzi wszystkie informacje w sposób zrównoważony, przejrzysty, zrozumiały i precyzyjny. Jest to nie tylko ważne dla komunikacji z inwestorami i innymi interesariuszami, ale także dla wykazania zgodności z odpowiednimi ujawnieniami oraz wzmocnienia reputacji i wartości firmy.

Opracowanie skutecznej strategii ESG wymaga ciągłej pętli informacji zwrotnej i adaptacji, co prowadzi do trwałego wzrostu i poprawy wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju. W efekcie, firmy, które skutecznie wdrożą strategię ESG, mogą oczekiwać lepszej wydajności finansowej, mniejszego ryzyka dla inwestorów i większej odporności w czasie kryzysu​.

Przykłady efektywnej integracji ESG w biznesie

Efektywna integracja strategii ESG w biznesie jest ważna dla długoterminowego sukcesu i odporności przedsiębiorstw. W 2024 roku obserwujemy, jak firmy przyspieszają swoje działania w zakresie ESG, starając się inwestować i integrować rozwiązania zewnętrzne, które pomagają im nadążyć za międzynarodowymi wymaganiami regulacyjnymi oraz śledzić globalne wiadomości dotyczące ESG. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw i pozyskiwanie informacji o dostawcach i sprzedawcach są istotne w tym procesie, gdzie duże znaczenie ma zarządzanie danymi i analiza.

Przykładami efektywnej integracji strategii ESG są:

Cisco Systems Inc. – firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralności emisyjnej we wszystkich kategoriach do 2040 roku. Cisco zrealizowało znaczące inwestycje w programy społecznościowe, przekazując 477 milionów dolarów.

Verizon – jako jeden z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w USA, Verizon zobowiązał się do wytwarzania energii odnawialnej odpowiadającej 50% jego rocznego zużycia energii elektrycznej do 2025 roku i podejmuje istotne kroki w kierunku rozwiązania problemu elektrośmieci.

NVIDIA Corporation – firma zobowiązała się do pozyskiwania lub wytwarzania wystarczającej ilości energii odnawialnej, aby zrównoważyć 100% swojego światowego zużycia energii elektrycznej.

Apple – firma uniknęła 23 milionów metrycznych ton emisji we wszystkich zakresach. Apple dąży do zastosowania ekologicznych projektów, takich jak przejście na chip Apple M1 w 13-calowym MacBooku Pro, co przyczyniło się do 8-procentowej redukcji śladu węglowego produktu.

Bank of America – bank ma na celu osiągnięcie neutralności emisyjnej w swoich działaniach finansowych, operacjach i łańcuchu dostaw przed 2050 rokiem. Bank of America dąży do mobilizacji i wykorzystania 1 biliona dolarów do 2030 roku, aby przyspieszyć przejście na zrównoważoną, niskoemisyjną gospodarkę.

W kontekście obecnych wyzwań globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, konflikty zbrojne i regulacje ekonomiczne, coraz więcej firm dostrzega znaczenie ESG dla osiągnięcia długoterminowej stabilności i sukcesu finansowego.

Integracja ESG w biznesie nie jest już tylko kwestią raportowania, ale staje się częścią wydajności finansowej i długoterminowego sukcesu firm, w tym łagodzenia ryzyk ekonomicznych i wykorzystywania możliwości inwestycyjnych​.

Czytaj też: