Przeglądasz: Zarządzanie

W tej części serwisu znajdują się analizy i dyskusje na temat praktyk zarządczych, które wpływają na zrównoważony rozwój i etyczną postawę firm. Obejmuje to tematykę zarządzania ryzykiem, przejrzystości korporacyjnej, etyki w biznesie oraz wprowadzania standardów ESG w strategiach firm. Poruszamy również kwestie związane z roli liderów biznesu w promowaniu zrównoważonego rozwoju i reagowaniu na wyzwania.

Czym jest EFRAG? Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) została utworzona w 2001 roku jako niezależna instytucja prywatna z…

Audyt etyczny jest praktycznym narzędziem wspierającym wewnętrzne zarządzanie firmą. Pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z etyką oraz na ocenę…

Akcje zbierania zakrętek na cele charytatywne, takie jak zakup sprzętu dla niepełnosprawnych, będące dotąd popularną formą działalności społecznej, wkrótce staną…

Norma ISO 26000 jest międzynarodową wytyczną dotyczącą społecznej odpowiedzialności. Zapewnia organizacjom wsparcie we wdrażaniu wspomnianych zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.…