Jak przeprowadzić transformację energetyczną w mikro i makro skali

Transformacja energetyczna oraz polityka klimatyczna stają się jednymi z kluczowych obszarów strategicznych zmian. Presja zmian klimatycznych, wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł energii oraz rosnące społeczne oczekiwania wobec ekologicznej odpowiedzialności, stawiają przed nami ogromne wyzwania.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak i Piotr Rowinski podczas Kongresu Kompas ESG rozmawiali o tym, jak przeprowadzić transformację energetyczną w mikro i makro skali.
Jak skutecznie przeprowadzić transformację na różnych poziomach – przez przedsiębiorcę, całe firmy, aż po krajowe strategie? O tym rozmawialiśmy w trakcie Kongresu Kompas ESG. (Kompas ESG)

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od skali działania, może przyczynić się do transformacji energetycznej. Przede wszystkim, kluczowe jest zrozumienie własnego śladu węglowego i identyfikacja obszarów, w których można go zredukować

Inwestycje w zieloną technologię 

Nowoczesne technologie, takie jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii, pozwalają firmom znacząco obniżyć koszty eksploatacji oraz zredukować emisję CO2. Warto rozważyć inwestycje w rozwiązania, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści finansowe. Zwłaszcza w kontekście tak strategicznych obszarów, jak bezpieczeństwo energetyczne.

— Wojna w Ukrainie była ogromnym testem. […] Globalnie musieliśmy ograniczyć import surowców, co wywołało wahania ceny i destabilizację systemu energetycznego. Transformacja energetyczna to budowanie gospodarki energetycznej w nowym wymiarze, także zeroemisyjnym OZE — podkreślała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, z zarządu PKN ORLEN S.A. odpowiedzialna za strategię zrównoważonego rozwoju.

Kosztowna transformacja energetyczna i realizacja polityki klimatycznej to jedne z większych wyzwań w zakresie strategicznego bezpieczeństwa kraju, ale i w realizacji strategii ESG.

JAK PRZEPROWADZIĆ TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ [RELACJA]

— Gdy wybuchła wojna w Ukrainie pojawiły się głosy, że Zielony Ład i transformacja energetyczna muszą zejść na drugi plan, bo są ważniejsze rzeczy. (…) Bardzo szybko okazało się jednak, że ta transformacja przyspieszyła. Było to kwestią bezpieczeństwa, ale i kwestią kosztów — podkreślał podczas Kongresu Piotr Rowinski, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem, partner w PwC Polska. 

Skuteczna transformacja energetyczna na poziomie kraju wymaga spójnej i długoterminowej strategii. Wiąże się to z koordynacją działań na wielu płaszczyznach, zarówno gospodarczych, społecznych, jak i edukacyjnych. Transformacja energetyczna będzie skuteczna tylko wtedy, gdy działania na poziomie mikro i makro będą ze sobą spójne i będą wzajemnie się uzupełniać. Proces transformacji może być przyspieszony przez np. wspólne inwestycje, wymianę wiedzy i doświadczeń.

Choć transformacja energetyczna i polityka klimatyczna jest ogromnym wyzwaniem, to jest również szansą na zbudowanie bardziej zrównoważonej przyszłości. Skuteczne działania na poziomie mikro i makro, oparte na współpracy, innowacji i edukacji, mogą przynieść korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla gospodarki i społeczeństwa. Wymaga to jednak długoterminowego myślenia, odwagi w podejmowaniu decyzji i gotowości do ciągłego uczenia się.