Rola Zarządów i Rad Nadzorczych w realizacji strategii ESG

Współczesne firmy nie tylko skupiają się na generowaniu zysków. Dążą także do bycia społecznie odpowiedzialnymi i wprowadzają strategie z zakresu aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Kluczowym czynnikiem sukcesu tych strategii jest ich skuteczna implementacja, w której główną rolę odgrywają zarządy i rady nadzorcze przedsiębiorstw. Dla jednych to prawdziwa rewolucja, dla innych kolejny etap rozwoju biznesu w zrównoważoną stronę.

Firmy, które integrują wartości ESG z ich strategią biznesową, są coraz bardziej konkurencyjne, budują pozytywny wizerunek marki i zapewniają sobie długoterminowy rozwój. (Kompas ESG)

ESG to więcej niż tylko modne hasło. Współcześni konsumenci, inwestorzy i interesariusze oczekują od firm transparentności, odpowiedzialności i zaangażowania w kwestie społeczne i środowiskowe. Choć ESG staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na reputację, wartość i zrównoważony rozwój firm, to wprowadzenie skutecznej strategii jest skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Stacy Ligas, Prezes Zarządu KPMG Poland zaznaczała w trakcie Kongresu Kompas ESG, że musimy tworzyć nowe cele i nowe modele, których w wielu organizacjach jeszcze nie ma.

ESG w Polsce? To cisza przed burzą. Wygrają firmy, które będą proaktywne we wdrażaniu ESG w swoje strategie. Managerowie muszą myśleć o tym, czego oczekują klienci i pracownicy. To trend i rynkowy i globalny – podkreśłała Ligas w rozmowie z Pawłem Zielewskim.

– Cele ESG muszą być wbudowane w wynagrodzenie osób zasiadających w Radach Nadzorczych. O wiele trudniej jest przekonać do celów ESG zarząd i właścicieli niż ludzi, którzy pracują w firmie. Trzeba tak dopasowywać strategię firmy, żeby była ona skuteczna i osiągała finansowe wyniki, jakie chcemy, a nie na odwrót – zaznaczała Ligas.

ROLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH W REALIZACJI STRATEGII ESG [RELACJA]

Jak rozumieć ESG

Zanim zaczniemy integrować strategię ESG z główną strategią firmy, musimy zrozumieć, czym jest ESG i dlaczego jest ważne. ESG to nie tylko trendy czy modne hasła. To konieczność w odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne czy brak transparentności w zarządzaniu.

Aby skutecznie integrować strategię ESG z główną strategią firmy, warto najpierw dokładnie ocenić, gdzie firma jest obecnie w kwestii ESG. Jakie są jej mocne i słabe strony? Gdzie są potencjalne luki? Tylko poprzez dokładną analizę można ustalić, które obszary wymagają poprawy, jakie kroki należy podjąć, a także która z wymienionych liter jest dla danej branży kluczowa w rozwoju biznesu.

– ESG i regulacje, które wynikają z przepisów i które muszą być raportowane dotyczą przedsiębiorców – ludzi którzy od lat funkcjonują w biznesie i którzy myślą transakcyjnie – myślą przez perspektywę klienta, terminu, produktu, wyników, marży itd. Te dodatkowe zobowiązania to dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy niekoniecznie lub nie tylko na tych zagadnieniach się koncentrowali. Która z tych literek będzie miała wpływ na wyniki biznesów? Wszystko zależy od specyfiki prowadzonego biznesu – zauważała Gabriela Żukowicz, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Która z liter w ESG jest najważniejsza? Wszystko zależy od branży i zakresu jej działalności. Dla nas największym wyzwaniem w ESG jest środowisko, bo jako instytucja finansowo-rozliczeniowa nie zajmowaliśmy się do tej pory środowiskiem w znaczący sposób. Teraz musimy zwracać uwagę na firmy, z którymi współpracujemy – wyjaśniała podczas Kongresu Dorota Macieja z Zarządu PZU Życie S.A.

– Bez ‘S’ nie będzie ‘E’ i ‘G’ – zaznaczał z kolei Mateusz Wcześniak, Prezes Zarządu Movie Games. – Człowiek jest najważniejszy i na nim coraz mocniej zaczynamy się skupiać w dłuższej perspektywie, na jego dobrostanie. To jest wynik naszego przekształcenia. Wypracowujemy model działania, ale najlepiej jak będzie on wypracowywany oddolnie – dodawał Wcześniak.

Aby skutecznie wdrożyć strategię ESG, zarządy i rady nadzorcze powinny pracować razem, dzieląc się odpowiedzialnością. Wprowadzenie kultury korporacyjnej opartej na wartościach ESG wymaga czasu, zaangażowania i determinacji na wszystkich szczeblach organizacji.