Przeglądasz: nagrody

W trakcie Kongresu KOMPAS ESG nagrodziliśmy firmy i osoby, które realizują strategię ESG w swoich organizacjach, aktywnie działają na rzecz: środowiska, społeczeństwa oraz dbają o korporacyjny…