Przeglądasz: przepisy

NFRD to dyrektywa Unii Europejskiej, która wprowadziła wymogi dotyczące raportowania informacji niefinansowych przez niektóre duże przedsiębiorstwa. Celem NFRD jest zwiększenie wiedzy na temat wpływu przedsiębiorstw na…