HSBC ogłosiło uruchomienie swojego pierwszego planu przejścia na neutralność węglową (Net Zero Transition Plan), przedstawiając strategię globalnego banku na najbliższe lata.

Uruchomienie planu następuje po początkowym celu HSBC dotyczącym osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, ustanowionym przez bank w 2020 roku. Cel ten obejmował zobowiązanie do dostosowania działalności finansowej banku do celów Porozumienia Paryskiego. Oznaczało to redukcję do zera netto emisji dwutlenku węgla pochodzących od klientów i projektów finansowanych przez HSBC do 2050 roku lub wcześniej.

Wówczas HSBC twierdziło, że będzie coraz bardziej priorytetowo traktować finansowanie i inwestycje, przyczyniające się do przejścia na niskowęglową gospodarkę oraz zastosuje podejście uwzględniające klimat w decyzjach finansowych. Bank wyznaczył wtedy cel wsparcia klientów kwotą od 750 miliardów do 1 biliona dolarów finansowania i inwestycji do 2030 roku, aby pomóc im w ich realizacji celów ESG.

HSBC zdradza swoje plany

Nowy plan szczegółowo opisuje podejście HSBC do osiągnięcia swoich ambicji klimatycznych, koncentrując się na wizji banku i strategicznym podejściu do wykorzystania finansowania i wyborów inwestycyjnych w celu wspierania dekarbonizacji, przejścia sektorowego i planu wdrożenia.

W planie HSBC przyznaje, że jego “punkt wyjścia w przejściu na neutralność węglową to ciężki bilans emisji finansowanych”, z bilansem skupionym na kluczowych sektorach o wysokiej emisji, co sprawi, że jego przejście będzie “trudne i złożone”.

Jesteśmy obecni w regionach, rynkach i sektorach, które najbardziej wpływają na przyszłe emisje. Mamy możliwość wsparcia ich w przejściu i katalizowania nowej gospodarki, kierując się nauką i wykorzystując naszego ducha przedsiębiorczości.

powiedziała Celine Herweijer, główna dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w HSBC

Od ogłoszenia długoterminowego celu neutralności węglowej w 2020 roku HSBC ustaliło szereg pośrednich celów, aby zmniejszyć swój ślad emisji finansowanych w swoich najbardziej intensywnych sektorach węglowych, w tym w sektorach ropy naftowej i gazu, energetyki, cementu, żelaza, stali i aluminium, motoryzacji oraz lotnictwa, oprócz ogłoszenia polityk kończących finansowanie nowych projektów naftowych i gazowych oraz nowych kopalń węgla koksującego.

Nowy plan zawiera szczegółowe przeglądy planów przejścia banku dla każdego z tych sektorów. Na przykład w sektorze ropy naftowej i gazu plan zauważa, że ponieważ ponad trzy czwarte emisji finansowanych przez HSBC w tym sektorze pochodzi od skoncentrowanej grupy firm, bank podejmie podejście oparte na materialności, skupione na zaangażowaniu, szczególnie w plany przejścia tych firm, a także wsparcie klientów w rozwiązaniach przejściowych, pomagając finansować rozwój czystszych projektów energetycznych, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, jądrowa i bioenergia. Alternatywnie — w trudnych do zmiany sektorach, takich jak żelazo, stal i aluminium, które będą polegać na technologiach wczesnego etapu, aby osiągnąć długoterminowe cele dekarbonizacji — plan HSBC obejmuje wsparcie klientów w zwiększaniu inwestycji w nowe technologie, takie jak czysty wodór i CCS oraz poszukiwanie możliwości wsparcia startupów rozwijających nowe rozwiązania dla tych sektorów.

Czytaj też: