ESG w Polsce. Potrzeba nam kadr, edukacji i współpracy

Mimo że od 2024 r. bezpośrednim obowiązkiem przygotowania raportów niefinansowych objęte będą tylko największe firmy, to ich dostawcy, w tym nawet najmniejsze przedsiębiorstwa, będą musiały zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest transformacja biznesu w stronę ESG. - Warto wspólnie przejść przez ten proces, by chronić cały łańcuch dostaw, w tym najmniejszych i często najbardziej aktywnych przedsiębiorców - podkreślała w Brukseli na spotkaniu współorganizowanym przez Kompas ESG Beata Mońka, Pełnomocnik Zarządu Pracodawców RP ds. ESG, prezes Art of Networking.

Około 40 tys. firm w UE i do 4 tys. firm w Polsce docelowo będzie miało obowiązek przedstawiania raportów niefinansowych na bazie informacji dostarczanych także przez swoich podwykonawców i kontrahentów. Transformację przejdą w pierwszej kolejności największe firmy, ale pośrednio unijne przepisy już zaczynają dotykać mniejsze przedsiębiorstwa. 

– Nawet jeśli bezpośredni obowiązek raportowania ESG nie dotyczy jeszcze mniejszych firm, to w praktyce i tak na nich spoczywa, ponieważ są one weryfikowane przez większe przedsiębiorstwa i banki w ramach łańcucha dostaw. Wypadnięcie z tego łańcucha może być szkodliwe dla innowacyjnych, aktywnych małych firm, które są ważnym elementem gospodarki – podkreślała Beata Mońka w trakcie spotkania zorganizowanego w Brukseli.