ESG to nowy obowiązek dla firm. Nie może być jednak postrzegany wyłącznie jako obciążenie. Firmy na świecie już dostrzegają konieczność zmian. Tylko holistyczne podejście i regeneracja, przyniosą oczekiwany skutek. Na to zupełnie nowe podejście zwróci uwagę II Kongres Kompas ESG, który odbędzie się w dniu 17 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie

Czy sama dbałość o zrównoważony rozwój i zeroemisyjność wystarczy?

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się priorytetem i obecnie stanowi nieodłączną część strategii korporacyjnych. Ale istnieją obawy, że sama dbałość o zrównoważony rozwój i dążenie do zeroemisyjności nie wystarczą, aby stawić czoła ogromnym wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Wybrzmiało to głośno podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w styczniu tego roku. Podczas Forum zwrócono uwagę, że aby odnieść sukces zarówno teraz, jak i w przyszłości, przedsiębiorstwa muszą zreformować swoje praktyki, aby były mniej podatne na rosnące ryzyko wynikające ze zmiany klimatu. Temat odporności wybrzmiewał w Davos równie silnie, co zupełnie nowy temat regeneracji.

Regeneracja odpowiedzią na wyzwania

„Najważniejsze pytanie, przed którym stoją firmy, brzmi: czy mogą nadal się rozwijać, czy mogą w dalszym ciągu generować zyski, jednocześnie ograniczając emisje i powstrzymując wyczerpywanie się zasobów naturalnych?”

pytała w Davos Gim Huay Neo, dyrektor zarządzająca Centrum Natury i Klimatu na Światowym Forum Ekonomicznym.

Odpowiedź była jasna – tak, ale potrzebna jest regeneracja, czyli wymyślenie na nowo całej struktury: od modeli biznesowych po łańcuchy dostaw, zamiast wprowadzania zmian w celu ograniczenia ryzyka. Regeneracja wywiera pozytywny wpływ, zamiast jedynie unikać negatywnych skutków.

To oznacza jedno – do ESG trzeba podejść holistycznie i uczynić z tego zadania szansę na kompleksowe zmiany. O tym będą dyskutować eksperci podczas II Kongresu Kompas ESG, który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Marcello Palazzi o biznesie regeneratywnym

O biznesie regeneratywnym opowie gość specjalny – przedsiębiorca i filantrop Marcello Palazzi. Mieszkał i studiował we Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Sztuki w Londynie, członkiem Klubu Rzymskiego, zdobywcą nagrody The Economist Prize za pracę nad filantropią strategiczną z 1987 r., prawdopodobnie pierwszą pracę na ten temat.

Od lat łączy pasję do przedsiębiorczości z realizowaniem wartości etycznych, które traktuje jako źródła postępu ludzkości. W 1989 r. wyraził to w praktyce poprzez utworzenie Fundacji Progressio. Założona wraz z dr. Paulem Kloppenborgiem w Rotterdamie fundacja pod przewodnictwem Marcello Palazzi zrealizowała ponad 300 przedsięwzięć, projektów i inicjatyw w 33 krajach.

Marcello Palazzi rozwinął w Europie ruch B-Corp. Zainicjowany w 2006 r. w USA. Firmy B-Corp to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, certyfikowane przez organizację non-profit B Lab, które spełniają rygorystyczne standardy działań operacyjnych, odpowiedzialności oraz transparentności przekładających się na społeczeństwo i środowisko naturalne.

biznes regeneratywny
Fot. Freepik, freepik.com

Ekspertka związana z brytyjskim dworem królewskim

II Kongres Kompas ESG skupi się na każdym aspekcie nowej strategii. O wyzwaniach w zakresie społeczeństwa mówić będzie gość specjalny Tessy Ojo. Jest zapaloną przywódczynią społeczeństwa obywatelskiego. Spędziła ponad dwie dekady na wprowadzaniu zmian na rzecz dzieci i młodych ludzi w obszarach sprawiedliwości społecznej. W 2020 r. została wyróżniona w konkursie z okazji urodzin królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II tytułem CBE – dowódcy Imperium Brytyjskiego za zasługi na rzecz dzieci i młodzieży. Jest dyrektorką The Diana Award – jedynej organizacji charytatywnej noszącej imię Diany, księżnej Walii. Opracowała cieszące się międzynarodowym uznaniem programy, które dają młodym ludziom umiejętności umożliwiające rozwój i wprowadzanie pozytywnych zmian w swoich społecznościach na całym świecie.

ESG to też środowisko. Udział w dyskusji o nim weźmie prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest biologiem. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i ewolucji zwierząt. W latach 2015-2022 był wiceprezesem Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Interesuje go współpraca międzydziedzinowa, łącząca nauki humanistyczne i przyrodnicze, czego dał wyraz m.in. w swojej książce popularnonaukowej „Na początku był głód”. Pasjonuje się też fotografią. Jest m.in. współautorem albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”.

O danych i nowych technologiach

W zakresie środowiska, ładu korporacyjnego i społecznego, czyli wszystkich zagadnień, których dotyczy ESG istotne są mierzalne dane. Eksperci będą rozmawiać o tym, jak je pozyskiwać i jak najlepiej wykorzystać w nowym podejściu biznesowym. Nie zabraknie też miejsca na dyskusję o nowych technologiach i zrównoważonych łańcuchach dostaw.

Podczas II Kongresu Kompas ESG rozdane zostaną także nagrody. Zaplanowano również czas na networking. Kongres będzie niewątpliwie okazją do spotkania wszystkich osób, które chcą jak najlepiej przygotować firmy do wyzwań, jakie stawiają przed nimi zarówno nowe regulacje, jak i coraz bardziej wymagający konsumenci.

Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie

RETHINK – RESYNC – REGENERATE

Czytaj dalej: