W świecie, gdzie rocznie konsumujemy 1,75 razy więcej zasobów naturalnych niż Ziemia jest w stanie odnowić w ciągu 12 miesięcy, firmy muszą oderwać wzrost gospodarczy od eksploatacji zasobów.

Model gospodarki cyrkularnej, w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu liniowego, oferuje firmom możliwość kontynuowania długoterminowego wzrostu poprzez zwiększenie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na dużą skalę.

Dlaczego warto przyjąć model cyrkularny?

Praktyki cyrkularne, takie jak odzyskiwanie zasobów, wydłużanie cyklu życia produktów oraz promowanie ekonomii współdzielenia, przynoszą liczne korzyści. Obejmują one większą odporność biznesową, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz wzrost przychodów dzięki nowym klientom, usługom i innowacjom. W badaniu przeprowadzonym przez Bain & Company oraz Światowe Forum Ekonomiczne w październiku 2022 roku, 35% menedżerów uznało cyrkularność za jeden z najwyższych priorytetów organizacji.

Według badań Bain, kadra zarządzająca przewiduje, że do 2030 roku udział przychodów z produktów i usług obiegu zamkniętego wzrośnie o 30% w porównaniu z poziomami z 2021 roku.

Jakie kroki podjąć, aby przygotować firmę do modelu cyrkularnego?

  1. Zdefiniowanie cyrkularnych ambicji
    Z punktu widzenia dzisiejszych liniowych metod działania, cyrkularność może wydawać się kosztowna, a jej wartość niedoszacowana. Firmy muszą wyobrazić sobie przyszłość, w której pieniądze będą wydawane i zyski generowane inaczej. Należy rozważyć, jak transformacje cyrkularne wpłyną na interakcje z klientami, dostawcami i szerszym ekosystemem oraz jak pomogą w rozwiązaniu problemów operacyjnych, takich jak niedobory zasobów, zakłócenia w łańcuchu dostaw, regulacje i rosnące szkody środowiskowe.

Przykład: firma transportowa, planując przyszłość opartą na cyrkularności, projektuje swoje pojazdy w sposób modułowy, co pozwala na łatwiejsze odzyskiwanie komponentów po zakończeniu ich życia użytkowego. To nie tylko przedłuża żywotność komponentów, ale również zmniejsza emisje i koszty operacyjne.

  1. Planowanie przyszłych zysków
    Nowe modele biznesowe zmieniają sposób generowania przychodów, a bardziej efektywne wykorzystanie zasobów redukuje koszty. Każda firma powinna zrozumieć, gdzie i jak może zarabiać w cyrkularnym świecie, na jakich etapach przemysł i rynek osiągną poziom adopcji i dojrzałości uzasadniający inwestycje w ten model oraz jak przyszłość powinna wpływać na nowe produkty i usługi tworzone dzisiaj.

Przykład: wzrastająca rzadkość materiałów takich jak lit i metale ziem rzadkich potrzebne do akumulatorów pojazdów elektrycznych przyniesie zyski firmom zajmującym się zbieraniem, sortowaniem i recyklingiem tych akumulatorów. Producent, który uzyska dostęp do akumulatorów wycofanych z eksploatacji oraz zdolności recyklingowe, zyska strategiczną przewagę.

Działania dla zarządów do podjęcia już teraz

CEO, planując bardziej efektywną, odporną i zyskowną przyszłość cyrkularną, powinni już teraz podjąć konkretne działania.

  • Identyfikacja strategicznych możliwości. Określenie, w jaki sposób cyrkularność może tworzyć i przyspieszać wartość: nowych klientów, nowe źródła przychodów, modele monetyzacji, odporność łańcucha dostaw, zrównoważoność oraz dostęp do rzadkich zasobów.
  • Zrozumienie ewolucji cyrkularności w branży. Monitorowanie sygnałów i znaków wskazujących na zwiększoną dynamikę adopcji przez klientów oraz jak koszty produkcji będą maleć w czasie.
  • Definicja modeli materiałowych i biznesowych. Przygotowanie firmy do maksymalizacji przewagi konkurencyjnej poprzez nowe sposoby pozyskiwania i wykorzystywania zasobów oraz generowania przychodów i zysków.
  • Antycypacja przejściowych struktur rynkowych. Inwestowanie w przepływ zasobów krytycznych poprzez budowanie strategii obejmujących ekosystem partnerów.

Transformacja w kierunku gospodarki cyrkularnej nie jest jedynie koniecznością ekologiczną, ale także strategiczną decyzją, która może przynieść znaczące korzyści biznesowe. Firmy, które zaczną już teraz planować i wdrażać cyrkularne modele, zyskają przewagę konkurencyjną i będą lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania. Przykłady takie jak firma transportowa czy producent recyklingujący akumulatory

Autorzy Bain & Company: Tessa Bysong, Jenny Davis-Peccoud, Joshua Hinkel, Hernan Saenz i Yelena Ageyeva-Furman, Bain & Company

Czytaj dalej: