Biznes idzie o krok dalej. Powinien stac się już nie tyle zrównoważony, co regeneratywny. Co to oznacza i czy firmy są na to nowe podejście gotowe? – o tym m.in. dyskutowali uczestnicy II Kongresu Kompas ESG, który odbył się 17 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów oraz ponad 300 uczestników.

Kompas ESG to trzyletnia inicjatywa, która ma na celu łączenie różnych środowisk: administracji, biznesu i nauki, by wszystkim nam żyło się lepiej. – Małymi kroczkami, razem, możemy zmieniać świat na lepsze. Mam nadzieję, że Kompas ESG zjednoczy nas wszystkich, byśmy mogli sobie pomagać w dojściu do tego celu – mówiła Beata Mońka, CEO w Art of Networking, otwierając wydarzenie. Otwarcie kongresu uświetniło też wystąpienie Izabeli Ziętki, wiceministry w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zwróciła ona uwagę na wyzwania, które stoją przed nami w obszarze społecznym – To ważne, by wspólnie rozmawiać o tym, jak pomóc naszym dzieciom, które znajdują się w innej sytuacji niż my kiedyś. Urodziły się i żyją w świecie cyfrowym. Polska szkoła musi reagować na zmiany – podkreśliła wiceministra.

kongres
II Kongres Kompas ESG otworzyła Wiceministra MEN Izabela Ziętka, Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nation Glopal Compact Network Poland oraz Beata Mońka, CEO Art of Networking – inicjatora i organizatora wydarzenia.

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy w UN Global Compact Network Poland, przypomniał o wszystkich składnikach ESG. Zwrócił uwagę, że nie we wszystkich krajach, nadal, przestrzegane są prawa człowieka, w wielu wciąż występują problemem jest korupcja. Mówił także o roli zielonych finansów jako silniku napędowym zrównoważonej transformacji gospodarki.

kongres
W kongresie wzięło udział ponad 350 gości, a także kilkudziesięciu polskich i zagranicznych prelegentów – wybitnych ekspertów reprezentujących biznes, świat nauki i organizacje pożytku publicznego. Na scenie Marcello Palazzi, Ambasador ruchu B-Corp.

Safe Screen = Safe Mind

W odróżnieniu od konferencji, które skupiają się głównie na kwestiach środowiska, Kongres Kompas ESG objął wszystkie 3 obszary ESG ze szczególnym naciskiem na obszar Social, w którym zwrócono uwagę na wyzwania związane z nowymi technologiami w kontekście ograniczania ryzyk, które wiążą się z ich wykorzystaniem.

Podczas trwania Kongresu zainaugurowano ogólnopolski program Safe screen = Safe Minds. – Technologia powinna nas wspierać, a nie być dla nas zagrożeniem – mówiła Beata Galas, pomysłodawczyni programu Safe screen = Safe Minds. Inicjatywę wsparła fundacja International Leaders Forum. – Mówimy: edukacja, współpraca i prewencja

podkreślał Mirosław Janik, członek Rady Fundacji ILFO.
kongres kompas esg
Inauguracja programu Safe Screen Safe Mind. Na scenie od lewej: Beata Mońka, CEO Art of Networking, współzałożycielka i prezes Fundacji International Leaders Forum, Beata Pawłowska-Czerwińska, Przewodnicząca Rady Fundacji International Leaders Forum, Mirosław Janik, Członek Rady Fundacji International Leaders Forum, Tomasz Tyc, Członek Rady Fundacji International Leaders Forum, Beata Galas, pomysłodawczyni inicjatywy Safe Screen – Safe Mind.

Projekt to nie tylko inicjatywa, to misja. Jej celem jest budowanie świadomości na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych oraz dostarczanie rodzicom, nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w wychowanie młodego pokolenia, w tym również biznesu praktycznych narzędzi do ochrony najmłodszych.

Inicjatywę wsparły: UKE, Cyfrowa Polska, Cyfrowy Dialog. Dołączyli już do niej także pierwsi sponsorzy wśród których są: Najprzedszkole, Grupa Mokate, Gedeon Medica, Samsung Elektronics Polska oraz Palo Alto Network

Niebieska skrzyneczka

W trakcie Kongresu podpisano również list intencyjny pomiędzy Safe Screen Safe Mind a Marceliną Maciąg – pomysłodawczynią projektu „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”. – Ponad 70 szkół dzisiaj odebrało swoją niebieską skrzyneczkę – informowała Marcelina Maciąg, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zwróciła uwagę, że do skrzyneczek uczniowie mogą anonimowo sygnalizować swoje problemy w tym obszarze. – Skrzyneczka została stworzona, żeby reagować na problemy, także na problemy w sieci. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie dostępna w innych województwach – podkreślała Marcelina Maciąg.

kongres kompas esg
Marcelina Maciąg pomysłodawczyni projektu „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży” oraz założycielka inicjatywy Youth Kindness Revolution oraz Dominika Pawlina, Dyrektor Operacyjna Fundacji, Mirosław Janik i Tomasz Tyc reprezentujący fundację ILFO.

Biznes regeneratywny

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu Kompas ESG był biznes regeneratywny. W gronie wybitnych ekspertów, wśród których znaleźli się: przedsiębiorca i filantrop Marcello Palazzi, Tessy Ojo, dyrektorka The Diana Award – jedynej organizacji charytatywnej noszącej imię Diany, księżnej Walii oraz prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk, zastanawiano się, jak przestać patrzeć na ESG silosowo i potraktować je jako integralną część biznesu oraz uczynić rzeczywistym priorytetem interesariuszy.

Tessy Ojo przypomniała o tym, co było ważne dla księżnej Diany. Mówiła, na czym skupia się The Diana Award. Wiele uwagi poświęciła wpływie nowych technologii na dzieci i roli rodziców w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Jej wystąpienie szczególnie poruszyło uczestników.

kongres kompas esg
Dr Tessy Ojo CBE

Marcello Palazzi opowiadał o tym, czym jest generatywny biznes, ale też przypomniał o inicjatywie B Corp, którą rozpoczął w Europie. – To dobrowolny program. W Europie mamy już 4 tys. B Corpów – wymieniał. Przypomniał, że to doskonały sposób, by zestawić swoją firmę z innymi przedsiębiorstwami.

kongres kompas esg
Prof. Marek Konarzewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk, wyraził nadzieję, że przy odpowiednim wsparciu uda się zachować świat w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń.

– W latach 80-tych okazało się, że globalnie jesteśmy bardzo zagrożeni dziurą ozonową. Nie było wątpliwości, że jej powiększanie jest związane z działalnością człowieka. Dzięki regulacjom międzynarodowym udało się ją powstrzymać. Ale nie udałoby się to, gdyby nie biznes, który podjął wyzwanie. A zrobił to, bo zauważył w tym szansę na zarobek. Mam nadzieję, że to, czego oczekujemy od świata, gdy chodzi o zmierzenie się ze zmianami klimatu też może być historią, o ile stworzymy takie warunki, które umożliwią zrobienie na tym pieniędzy – mówił.

Cały łańcuch dostaw

O tym, czy jest biznes regeneratywny rozmawiały podczas debaty pod tym tytułem Katarzyna Broniarek-Niemczycka, dyrektorka ds. komunikacji w IKEA Retail Polska oraz Agnieszka Servaas, CEO w VIVE Management. – Biznes regeneratywny potrzebujemy rozpatrywać jako cały łańcuch wartości – nie jako pojedyncza firma, tylko na poziomie partnerstwa. Jednostkowo możemy wyprodukować mało – podkreśliła Agnieszka Servaas. Katarzyna Broniarek-Niemczycka zwróciła uwagę, że najpierw trzeba zrozumieć, na co tak naprawdę mamy wpływ. – Ważne są wszystkie partnerstwa. Biznes nie zrobi kroku bez partnerstwa. Istotna jest również edukacja – zauważała.

Corinne Klajda, dyrektorka generalna w Accord Group Polska podczas debaty „ESG Social Purpose: health, wellbeing and relationship building”, powiedziała wprost: „jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”. Wtórował jej Eleftherios Kavoukis, CEO & Co-founder w BeBio & BeActive TV, który zwracał uwagę na konieczność dbałości o siebie, podejmowania aktywności fizycznej. Mówił o słabościach, jakie wciąż ma wielu ludzi, wśród których wymieniał: cukier i alkohol.

kongres kompas esg
Eleftherios Kavoukis, CEO & Co-founder w BeBio & BeActive TV i Corinne Klajda Dyrektorka Generalna w Accord Group Polska

Nowe technologie a ESG

Wiele uwagi poświęcono nowym technologiom. O ich wpływie rozmawiano podczas debaty „Twin Transition, czyli jak cyfrowa i zielona transformacja mogą się uzupełniać”. – W ESG chodzi o pewne dobro społeczne, środowiskowe, o to, jak funkcjonujemy. Czy w cyfrowej transformacji również o to chodzi? Mam wątpliwości – mówił prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Jarosław Królewski, CEO i co-founder Synerise, zwracał uwagę na konieczność zadania sobie pytania, czy korzystamy z dostępnych technologii.

– Jako ludzie jesteśmy, niestety, bardzo leniwi i nie korzystamy z technologii tak, jak powinniśmy zarówno, jeśli chodzi o podaż tych technologii, jak i odbiór. Dzisiaj mamy możliwości korzystania z wielu aplikacji np. w zakresie niemarnowania żywności. Trzeba sobie zrobić bilans i dopiero wtedy ocenić, jaki wpływ mają technologie, a jakiego nie mają

mówił Jarosław Królewski.

kongres kompas esg
Od lewej: Prof. Bolesław Rok, Dr Magdalena Krukowska dziennikarka Forbes Polska, Jarosław Królewski, założyciel i prezes Synerise

To, jak mogą być wykorzystywane nowe technologie, a zwłaszcza sztuczna inteligencja, pokazał prof. Rafał Ohme. Na wstępie swojego wystąpienia zachęcił uczestników do wypełniania ankiety. Każdy mógł to zrobić na własnym telefonie, skanując kod QR. Efekty pokazały, do czego może przydać się sztuczna inteligencja. – Czuła sztuczna inteligencja pomaga nam rekrutować osoby do pracy, takie, które będą pasowały do kultury organizacyjnej, wyłapać wypalenie zawodowe na wczesnym etapie – podkreślał prof. Rafał Ohme. Unikalny engine prezentowany przez Prof. Ohme opracowany przez Firm Mindset ma posłużyć w przyszłości do stworzenia narzędzia, które umożliwi łatwą i wiarygodną diagnozę e-uzależnień na masową skalę – co jest jednym z kamieni milowych w planach inicjatywy Safe Sreens – Safe Minds.

Prof. Rafał Ohme
Prof. Rafał Ohme

O konieczności dbania o zdrowie psychiczne mówiono wiele podczas rozmowy „Safe Mind – ESG i cyfrowa inkluzja, czyli tworzenie wirtualnych przestrzeni wolnych od dyskryminacji i hejtu”. – Kiedy osiądziemy na laurach, przestaniemy się rozwijać – mówiła Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation. Wskazała na to, jak ważna jest edukacja.

Marian Owerko, founder FoodWell, założyciel i prezes rady nadzorczej, prezes fundacji Gedeon Medica Help, zauważył, że Polacy wstydzą się chorób psychicznych, z kolei Jacek Łęgiewicz, Corporate Affairs Director — w Samsung Electronics Polska, przypomniał o cyberhigienie i o roli rodziców w trosce o zdrowie psychiczne dzieci. – Ważna jest kultura, jaką tworzymy na co dzień, jako rodzina. To, co dzieci prezentują w szkole, hejt, jaki stosują, często wynoszą z domu – podkreślał.

kongres kompas esg
Od lewej Beata Mońka, CEO Art of Networking, Omenaa Mensah, Prezes Omenaa Foundation, Marian Owerko, Founder i członek rady nadzorczej Foodwell, Jacek Łęgiewicz, Corporate Affairs Director Samsung Electronics Polska.

Nagrody Kompas ESG

Na zakończenie Kongresu rozdano nagrody. Nagrodę specjalną otrzymał Adam Mokrysz, prezez Grupy Mokate. Wyróżnienie przyznano za promowanie gry w szachy. – Promujemy szachy od 20 lat i zostaniemy w tym konsekwentni. Mamy określone marzenia. Wprowadziliśmy szachy do części szkół, ale chcemy, by były obecne we wszystkich – podkreślał, odbierając nagrodę.

kongres kompas esg
Nagrodę specjalną Adamowi Mokryszowi, prezesowi Grupy Mokate, wręczyła dr Tessy Ojo

Kolejna nagroda specjalna trafiła do Omenaa Mensah, prezeski Omenaa Foundation, która wraz z mężem Rafałem Brzoską aktywnie zbierają fundusze na działania filantropijne. – To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie otwartość biznesu na zmianę i otwartość naszego społeczeństwa na to, że można stworzyć modę na pomaganie. Dzisiaj ten, kto nie pomaga, jest niemodny – mówiła.

kongres kompas esg
Nagrodę specjalną Omenie Mensaah wręczył Marcello Palazzi

W kategorii starup w zrównoważoną przyszłość zwyciężyła firma Envirly. – Takie nagrody wskazują, że idziemy w dobrym kierunku – mówili twórcy firmy: Weronika Czaplewska i Mateusz Masiak. Inicjatywą roku została platforma ESG BIK. – ESG poniekąd jest o danych. Jako BIK czujemy się ekspertami od danych, bo zajmujemy się nimi od lat – mówił Rafał Bednarek, wiceprezes BIG, odbierając nagrodę.

kongres kompas esg
Nagrodę „Startup w zrównoważoną przyszłość” otrzymało Envirly. Na zdjęciu od lewej: wręczający Mateusz Kowalczyk, prezes Foodsie i laureaci Mateusz Masiak prezes i Weronika Czaplewska wiceprezeska Envirly
kongres kompas esg
Nagrodę „Inicjatywa roku” za stworzenie Platformy ESG otrzymał BIK, wiceprezesowi BIK Rafałowi Bednarkowi wręczył ks. prof. Stanisław Dziekoński

Game Changerem ogłoszono firmę LSP Group. – Jesteśmy firmą rodzinną, to rodzina motywuje mnie każdego dnia do działania – powiedział Rober Maciąg, CEO LSP Group ze sceny.

kongres kompas esg
Rober Maciąg, Prezes LSP Group, zdobywca nagrody „Game Changer”

Ochrona praw człowieka ważnym elementem strategii ESG

W idei ESG dużą rolę odgrywa kwestia ochrony praw człowieka. – Jako spółka o kluczowym wpływie na gospodarkę przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie wszystkich międzynarodowo uznanych praw człowieka w ramach prowadzonej przez siebie działalności – mówi Anna Szczepaniec, kierownik zespołu ds. etyki ORLEN. Przypomniała, że zarząd Koncernu w ubiegłym roku przyjął politykę ochrony praw człowieka. Polityka określa zasady działań obowiązujących w grupie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z ochroną praw człowieka. – W trosce o ochronę praw człowieka wdrożono skuteczne mechanizmy zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości w tym zakresie – dodała.

Sprawdź też: