Autor: Redakcja Kompas ESG

Przedsiębiorstwa starają się dążyć do tego, by jak najmniejszą szkodę wyrządzać środowisku. – Każdy z nas w jakiś sposób wpływa na środowisko: produkujemy śmieci, używamy szamponów do włosów, natomiast firmy produkujące szkodzą o wiele bardziej – mówiła Beata Dziekanowska, dyrektorka ds. relacji instytucjonalnej i komunikacji korporacyjnej w Grupie Ferrero w Polsce, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Wskazała, że firmy mogą i powinny ograniczać swój wpływ na środowisko. – Obecnie Unia narzuca raporty, ale my w Ferrero robimy je już od 14 lat, kiedy nikt nigdy tego nie wymagał – podała. Zwróciła uwagę, że żaden z produktów…

Czytaj całość

W Centrum Nauki Kopernik 17 czerwca odbył się II Kongres Kompas ESG. – To niesamowite spotkanie ludzi o dobrych sercach, dbających o dziś i o jutro: NGO-sy, studenci, ludzie biznesu, firmy, goście z zagranicy: Tessy Ojo, Marcello Palazzi – wszyscy razem na zamkniętym śniadaniu dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób lepiej łączyć siły, a podczas całej konferencji przewijały się trzy aspekty, w tym przede wszystkim to, jak edukować – mówiła Beata Mońka, CEO w Art of Networking, w rozmowie przeprowadzonej w czasie II Kongresu Kompas ESG. Przypomniała, że podczas wydarzenia zainaugurowano projekt „Safe screen = Safe Minds” – ważny, by…

Czytaj całość

Ograniczenie emisji o 21,5 proc. i odsetek opakowań nadających się do ponownego użycia na poziomie 90 proc. – to tylko niektóre z celów, jakimi pochwaliła się Grupa Ferrero w swoim najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Firma zaprezentowała jego 15. już edycję w Ambasadzie Republiki Włoch w Warszawie. Ferrero realizuje obietnice Raport na temat zrównoważonego rozwoju zawiera podsumowanie Grupy Ferrero w czterech głównych obszarach: ochronie środowiska, odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców, promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzmacnianiu roli i pozycji ludzi. Firma podkreśla, że jednym z głównych jej celów jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Obecnie 90,7 proc. opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, by…

Czytaj całość

Wchodzimy w fazę wdrożeniową ESG. – Coraz więcej gości, ekspertów, obserwatorów mówi w kuluarach o tym, co robi, by ideę zrównoważonego rozwoju realnie wpisać nie tylko w strategię, ale, co najważniejsze, w system wartości swojej firmy – mówiła dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Podała, że ESG może połączyć interesariuszy pochodzących z różnych stron, tworzących różne organizacje i sektory, wokół wspólnego języka wartości. – Nie ma zmiany kulturowej, prawnej, biznesowej, gospodarczej czy społecznej bez edukacji. Musimy edukować, wpisać treści, narzędzia, metody polityk zgodnych z koncepcją ESG w proces kształcenia…

Czytaj całość

Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation, wraz z Rafałem Brzoską otrzymali nagrodę specjalną podczas II Kongresu Kompas ESG. – Dziś ci, którzy nie pomagają, stają się niemodni. Ludzie sukcesu powinni znajdować w swoich przestrzeniach czasowych, finansowych, życiowych, emocjonalnych przestrzeń dla tego, co jest w życiu ważne – mówiła Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Sprawdź też:

Czytaj całość

W 1978 r. ludzkość była zagrożona dziurą ozonową. – Udało się, dzięki wspólnemu wysiłkowi, regulacjom, ale i umożliwieniu biznesowi zarabiania na tym, ten problem pokonać. Sądzę, że przy dzisiejszych wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu, jeżeli odpowiednie regulacje spotkają się z tworzeniem kreatywnych, nowych miejsc pracy, to możemy być optymistami – mówił prof. dr hab. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Dodał, że jeśli uda się przekonać rynek, że to się opłaca, to sprostamy nowym wyzwaniom. Sprawdź też:

Czytaj całość

Tematyka ESG jest aktualna w ONZ przynajmniej od 20 lat. – Dwie dekady upłynęły od pierwszego raportu wydanego przez United Nation Global Compact na temat ESG. Trzeba było poczekać na tzw. polityczne okienko pogodowe. W Komisji Europejskiej Frans Timmermans uznał, że warto tę politykę wprowadzić i odpowiednio wysoko spriorytetyzować – mówił Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Networt Poland, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Dodawał, że dla świata jest ważne, byśmy dbali o powszechną deklarację praw człowieka i wszystko, co z niej wynika. – Pewnych nadużyć nie można akceptować – mówił. Sprawdź też:

Czytaj całość

Tematem przewodnim II Kongresu Kompas ESG był biznes regeneratywny. – Na biznes regeneratywny należy patrzeć systemowo i należy patrzeć z perspektywy współdziałania. Biznes regeneratywny powinno wyróżniać to, że wszyscy razem, z dobrą intencją łączymy nasze działania biznesowe, ale również społeczne, naukowe, instytucjonalne po to, żeby zbudować lepsze jutro – mówiła Agnieszka Servaas, CEO VIVE Managment, współwłaścicielka VIVE Group, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Zachęcała do budowania ekosystemów, w których cała wartość: biznesowa, społeczna i środowiskowa będzie spójna i będzie służyła wspólnemu celowi. Sprawdź też:

Czytaj całość

Podczas trwania II Kongresu Kompas ESG zainaugurowano ogólnopolski program “Safe screen = Safe Minds”. – Jest to projekt dedykowany tak naprawdę każdemu z nas, dlatego że dotyczy nas wszystkich. Wszyscy mają kontakt z narzędziami cyfrowymi i zagrożeniem, jakie się z tym wiąże – mówiła Beata Galas, pomysłodawczyni programu “Safe screen = Safe Minds”, w rozmowie przeprowadzonej za kulisami II Kongresu Kompas ESG. Jak dodawała, celem projektu jest budowa świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii cyfrowej. Sprawdź też:

Czytaj całość

Edukacja i budowanie cyberhigieny społeczeństwa stają się kluczowymi elementami odpowiedzialnego biznesu. Aby takich działań było jak najwięcej, podczas II Kongresu Kompas ESG zainaugurowano ogólnopolski program „Safe Screen Safe Mind”. Według badań BCG przeprowadzonych w 2022 r. na 41 tys. respondentów (rodziców i dzieci), aż 93 proc. dzieci w wieku 12 lat korzysta z internetu, 40 proc. w wieku 8 lat. Aż 72 proc. dzieci spośród tej liczby doznało przynajmniej jednego przypadku nadużycia. Powołany Globalny Instytut na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci „Childlight” przeprowadził badanie „Into The Light” wskazując, że 302 miliony dzieci w 2022 r. doznało wykorzystywania seksualnego i molestowania w sieci.…

Czytaj całość