Podczas II Kongresu Kompas ESG przyznaliśmy nagrody w kategoriach Game Changer, Inicjatywa Roku i Startup, oraz nagrody specjalne. Cieszymy się, że mogliśmy wyróżnić wyjątkową działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nagrody te służą nie tylko docenieniu osiągnięć, ale również inspirowaniu pozytywnych zmian. Poprzez wyróżnianie liderów zrównoważonego rozwoju, chcemy zachęcić innych do podejmowania odważnych kroków w kierunku ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i transparentnego zarządzania. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wyróżnić liderów i organizacje, które wnoszą znaczący wkład w ten ważny proces.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców, relację w postaci galerii zdjęć i opisy kategorii. Serdecznie dziękujemy za udział w II Kongresie Kompas ESG.

Zwycięzca kategorii Game Changer: LSP Group – Robert Maciąg

Robert Maciąg (President of the Board LSP Group) jest założycielem LSP Group. Przez 20 lat pracował w korporacjach. Wiele lat był menadżerem odpowiedzialnym za rynki Europy i Północny Afryki. Własną firmę założył w 2016 r. Reprezentuje branżę transportową, która odpowiada za 7 proc. polskiego PKB i 6,5 proc. miejsc pracy. Jednym z kluczowych obszarów działania LSP Group jest redukcja emisji spalin.

Robert Maciąg wierzy, że sukces firmy to nie tylko wynik finansowy, ale także wpływ na społeczeństwo i środowisko. Stąd wspiera lokalne społeczności oraz inicjatywy charytatywne. Firma buduje inspirujące i życzliwe środowisko pracy, doceniając i dbając o rozwój pracowników, ale i o ich miejsce pracy.

Nagrodę w kategorii Game Changer wręczamy osobie, która nie tylko zmienia oblicze branży transportowej, pokazując, co to znaczy zrównoważone przywództwo.

Nagrodę wręcza dr n. ekon. Małgorzata Gałązka–Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Kategoria Game Changer i nagroda dla LSP Group

Kategoria ta wyróżnia osoby, które swoim wielkim zaangażowaniem oraz konsekwentnym i obliczonym na długotrwały efekt działaniem wprowadzają przełomowe zmiany w obszarze zrównoważonego rozwoju. Laureaci tej nagrody to innowatorzy, którzy nie tylko wspierają ochronę środowiska, ale także poprawiają jakość życia ludzi. Ich długofalowe działania wyznaczają nowe standardy i kierunki, integrując aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. To wyróżnienie dla tych, którzy nadają nową jakość w dziedzinie ESG, inspirując innych do trwałego zaangażowania.

Zwycięzca kategorii Inicjatywa roku: Platforma ESG BIK

Platforma ESG BIK została stworzona przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z sektorem bankowym. To pionierskie rozwiązanie, które wprowadza standardy w sektorze zarządzania danymi ESG, oferując nie tylko jednolite źródło informacji, ale także wspierając instytucje finansowe i firmy w przygotowaniach do nowych wymogów dotyczących raportowania wskaźników z zakresu zrównoważonego finansowania.

ESG poniekąd jest o danych. Jako BIK czujemy się ekspertami od danych, bo zajmujemy się nimi od lat – mówił Rafał Bednarek, wiceprezes BIG, odbierając nagrodę.

Inicjatywą roku została platforma ESG BIK

Inicjatywa roku to wyróżnienie dla firm, które mimo presji na osiąganie zysków, nieustannie dążą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Poszukujemy firm, które aktywnie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, redukcji emisji oraz tworzenia społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Doceniamy firmy, które wykazują się kreatywnością i skutecznością w realizacji inicjatyw ESG, udowadniając, że odpowiedzialność społeczna może być integralną częścią ich strategii biznesowej.

Zwycięzcą w kategorii startupów zostało: Envirly

Polska firma technologiczna oferująca innowacyjną platformę SaaS do zarządzania zrównoważonym rozwojem (ESG) i śladem węglowym organizacji i produktów. Dzięki platformie przedsiębiorcy mogą stale śledzić i analizować wpływ swojej firmy na środowisko i tworzyć raporty niefinansowe, a także podejmować działania dekarbonizacyjne mające na celu zieloną transformację, generując jednocześnie dodatni zwrot z inwestycji. Rozwiązanie Envirly przeznaczone jest dla każdego przedsiębiorstwa, które chce rozwijać się w ekologicznie i ekonomicznie optymalny sposób.

Startup, który nie dość, że wykazuje się wrażliwością na środowisko, to jednocześnie podejmuje konkretne działania na rzecz jego ochrony. I co najważniejsze, przekuwa wyzwania w innowacyjne rozwiązania generujące korzyści dla nas wszystkich. Zaufali im już m.in. Bank BNP Paribas, PKO Bank Polski, 4F i NBS Communications.

Startup rozwijający się w kontekście zrównoważonej przyszłości, założyciele firmy Weronika Czaplewska i Mateusz Masiak.

Nagroda Start(up) w zrównoważoną przyszłość dla Envirly

To wyróżnienie dla startupów, które są śmiałe w swoim podejściu, wykazując się wrażliwością na naturę i gotowością do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Szukamy firm, które nie tylko redukują emisję szkodliwych substancji, ale także podejmują bezkompromisowe działania w kierunku stworzenia ekonomicznie zrównoważonych modeli biznesowych. Nasza nagroda docenia start-upy, które przekuwają wyzwania ekologiczne, takie jak recykling, na innowacyjne rozwiązania generujące korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności.

Nagrody Specjalne

Nagroda specjalna dla Adama Mokrysza – CEO Grupy Mokate

Sukcesor i od 2016 r. prezes rodzinnego biznesu Grupy MOKATE. Odpowiada za rozwój nowych kierunków biznesowych, tworzy i rozwija międzynarodową tożsamość firmy.

Od dziecka grał w szachy, które popularyzuje w Polsce. Wspiera rozwój lokalnych społeczności poprzez projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Regularnie współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl hasła „MOKATE pobudza myślenie”. Jest zaangażowanym, aktywnym partnerem Polskiego Związku Szachowego. Długofalowym celem jest Adama Mokrysza jest wprowadzenie gry w szachy do szkół podstawowych jako przedmiotu obowiązkowego.

Edukacja odgrywa kluczową rolę w profilaktyce i propagowaniu cyberhigieny, a szachy mają szczególną rolę, jednocząc ludzi, ucząc koncentracji, przewidywania, logiki i umiejętności organizowania działań w czasie. Uczą nas też pokory. W końcu nie zawsze się wygrywa — tak jak w życiu.

Gratulacje na ręce zwycięzcy złożyła dr Tessy Ojo CBE, dyrektorka The Diana Award.

Nagroda specjalna za połączenie sił i wzajemne dopingowanie się do czynienia dobra trafiła do Omeny Mensah, CEO Omenaa Foundation i Rafała Brzoski, szefa Rafał Brzoska Foundation

Ich ostatnim wspólnym osiągnięciem była rekordowa Wielka Aukcja Charytatywna Top Charity 2024. Z aukcji dzieł sztuki polskiej i zagranicznej zebrano ponad 22,6 mln zł. Zwycięzca podwoił kwotę pochodzącą z darowizny prywatnej. 22 mln zł od Rafała Brzoski w III edycji TOP CHARITY i łącznie ponad 42 mln zł w trzech edycjach akcji pomocy potrzebującym, to prawdopodobnie największa w historii prywatna, jednorazowa darowizna na cel charytatywny współczesnej Polski.

Nagrodę w imieniu wyróżnionych odebrała Omenaa Mensah założycielka i prezeska fundacji Omenaa Foundation. Przedsiębiorczyni, producentka popularnych programów telewizyjnych, jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych w Polsce, ale przede wszystkim – filantropka i kobieta wielkiego serca. Wyróżnionej pogratulował Marcello Palazzi, ambasador ruchu B-Corp w Europie.

Podczas II Kongresu Kompas ESG wyróżniliśmy liderów, których działania na rzecz zrównoważonego rozwoju inspirują innych do podjęcia odpowiedzialnych inicjatyw. Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia w 2025 roku, by razem działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.

laureaci kompas esg
Laureaci i wręczający nagrody II Kongresu Kompas ESG, od lewej: Rafał Bednarek, wiceprezes BIK, Robert Maciąg, prezes LSP Group, Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly, Mateusz Masiak, prezes Envirly, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński, Prezes Warsaw Tech University Foundation, Marcello Palazzi, global ambassador B-Corp.

Sprawdź też: