Autor: Karolina Antkowiak

Fundacje odgrywają kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dzięki ich działalności możliwe jest nie tylko łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych problemów, ale także aktywne kreowanie pozytywnych zmian w różnych dziedzinach życia publicznego. W artykule tym przyjrzymy się wpływowi największych fundacji na zrównoważony rozwój w Polsce, analizując ich działalność, efektywność i transparentność, a także miejsce w rankingach organizacji charytatywnych. Rola fundacji w zrównoważonym rozwoju Zrównoważony rozwój obejmuje trzy kluczowe aspekty: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Fundacje działające w Polsce angażują się w różnorodne inicjatywy, które mają na celu wspieranie tych trzech obszarów. Wśród najważniejszych fundacji można wymienić Polską Akcję Humanitarną…

Czytaj całość

Unia Europejska stoi przed wyzwaniem zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii. W odpowiedzi na te potrzeby powstał plan REPowerEU, który ma na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ale również wsparcie ekologicznej transformacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak inicjatywa REPowerEU zmienia przyszłość energetyki w Europie. Czym jest REPowerEU? REPowerEU to plan przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2022 roku, którego celem jest zmniejszenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych poprzez oszczędność energii, dywersyfikację dostaw oraz przyspieszenie przejścia na energię odnawialną. Plan ten opiera się na realizacji wniosków ustawodawczych z…

Czytaj całość

Czym jest ład korporacyjny – definicja Ład korporacyjny to system reguł, praktyk i procesów, za pomocą których firma jest kierowana i kontrolowana. Jego głównym celem jest zapewnienie, że interesy wszystkich interesariuszy – w tym akcjonariuszy, zarządu, pracowników i społeczeństwa – są odpowiednio reprezentowane i chronione. Ład korporacyjny i jego definicja wymagają szerszego wytłumaczenia szczególnie w kontekście ESG. Tradycyjnie, nacisk kładziony był na osiąganie wyników finansowych i tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Jednakże, wraz z rosnącym znaczeniem czynników ESG (Environmental, Social, Governance), ład korporacyjny ewoluował, uwzględniając również kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i transparentnością zarządzania. Szerszy aspekt: definicja ładu korporacyjnego…

Czytaj całość

Nature Restoration Law (NRL) to przełomowa inicjatywa, której celem jest odbudowa przyrody w Unii Europejskiej. Przepisy te, choć poparte przez większość krajów członkowskich UE, spotkały się z oporem ze strony Polski, Węgier, Włoch, Finlandii, Szwecji i Holandii. Pomimo sprzeciwu kilku krajów, NRL zostało przyjęte głosami 20 państw, co stanowi ważny krok w walce ze zmianami klimatycznymi i ochroną ekosystemów. Polski sprzeciw Polska obok Węgier Viktora Orbana, sprzeciwiła się Nature Restoration Law, mimo że przepisy te mogłyby przynieść znaczące korzyści w walce z suszami, powodziami oraz w zwiększeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Marta Klimkiewicz z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi podkreśla, że sprzeciw…

Czytaj całość

Już 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru, wydarzenie poświęcone promowaniu energii wiatrowej na całym świecie. Organizowane przez European Wind Energy Association (EWEA) i Global Wind Energy Council (GWEC), ma na celu edukację społeczeństwa na temat potencjału energii wiatru, jej roli w zrównoważonym rozwoju oraz korzyści, jakie niesie dla środowiska. Historia i cel Światowego Dnia Wiatru Światowy Dzień Wiatru został ustanowiony w celu zwrócenia uwagi na znaczenie energii wiatrowej jako odnawialnego źródła energii. Od początku swojego istnienia, ten dzień stanowi platformę do promowania wiedzy na temat technologii wiatrowej oraz korzyści płynących z jej wykorzystania. Organizowane są liczne wydarzenia edukacyjne, warsztaty i…

Czytaj całość