Przeglądasz: Prawo

Aktualne i nadchodzące regulacje prawne dotyczące środowiska, społeczności i zarządzania, które mają wpływ na działalność firm i organizacji. Poruszane są tematy związane z wprowadzaniem standardów ESG w prawodawstwie, wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów oraz wpływ prawa na strategie i działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Pakiet “Fit for 55”, będący elementem Europejskiego Zielonego Ładu, ma na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku…